Kursus i bisygdomme

05.05.2021. Har du haft bier i tre år og kunne du tænke dig at blive kyndig biavler, og dermed må syne egne og andres bier, så bliver der opslået et kursus i august/september 2021. https://agro.au.dk/forskning/forskningsomraader/offentlig-bisygdomsbekaempelse/kurser/bisygdomskursus/   Du kan komme på venteliste til kursus ved at sende en mail til Charlotte, så melder hun tilbage, når …

Kursus i bisygdomme Læs mere »