“Årets Lokalforening i Danmark” – en anledning til et lille historisk tilbageblik

Da Danmarks Biavlerforening (DBF) afholdt sin generalforsamling lørdag d. 20.04.2024, blev Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) kåret til Årets Lokalforening i Danmark.

Det er vi meget stolte af, og det giver måske anledning til at se tilbage, og se på hvordan foreningen har udviklet sig siden 100 års jubilæet i 2016.

Fra 51 medlemmer i 2016 til lidt over 100 medlemmer i 2024 – hvad er historien bag denne succes

Skolebigården er et vigtigt omdrejningspunkt i foreningen. I 90’erne fik HOB etableret Skolebigården på Klintholm. Der blev købt trugstader til udlån til medlemmer, og der blev lavet udstillinger med honningsalg flere steder i Hammel samt andre tiltag, for at øge interessen for biavl og dermed også medlemstallet i HOB. Tidligere dronningeavler Flemming Thorsen, var i en periode medlem af DBF’s bestyrelse og formand for Fagligt Udvalg og en del involveret i DBF’s uddannelsesudvalg, og har gjort en stor indsats i forbindelse med undervisningen i HOB’s Skolebigård.

Ved talen til 100 års jubilæet i 2016 kunne daværende formand Poul Fjeldsted fortælle, at foreningen for første gang siden 1975 var over 50 medlemmer (nemlig 51 medlemmer) og Poul Fjeldsted har da også været meget dedikeret omkring foreningens struktur, og inddragelse af medlemmer i foreningens aktiviteter. Og nu her 8 år senere har vi haft en fremgang på 53 medlemmer, altså over en fordobling i medlemstal. Og det er selvfølgelig ikke kun formandens fortjeneste – foreningen har rigtig mange fantastiske medlemmer, der hver især har ydet eller forsat yder en stor indsats for at holde alle foreningens aktiviteter kørende på et højt niveau.

Man kan bare læse formandens beretninger fra disse år, for at vide at der foregår mange aktiviteter i Hammel og Omegns Biavlerforening – nogle af dem er nævnt herunder:

Uddannelse af de nye medlemmer med teoriaftener og arbejdet i Skolebigården. Det har også indbefattet behandling mod varroa samt slyngning og presning af Skolebigårdens honning. Der har været materielaftener. Der har også været forsøgt med Bi-sløjd et par gange.

HOB har haft besøg af eller deltaget i Skovens Dag og Åbent Landbrug, Honning & jordbærdag med salg af honning foran flere forskellige købmænd, Gjern børnehave, Gjern aftenskole, Faarvang Skole, A-klassen i Hammel, Hadsten Højskole, Musikfestival på Tagdækkervej, Præstemarksskolen i Søften, Food Festival i Aarhus.

Der har været foredrag om “Biernes produkter” ved Lars Bo Christensen, “Rationel produktion af småfamilier” og andre specialkurser ved Flemming Thorsen, “Så og plant bi-venligt” ved Nicolai, “Sådan brygger du mjød” med Benny Præstgaard, “En fælles strategi for de bestøvende insekter” ved Lise Hansted. “Pres din honning” med Ole Michael Jensen. “Pas på bierne – de passer på dig” med Hans Jørgen Kolmos. Foredrag med Ole Kilpinen fra DBF om “Konkurrencen mellem honningbier og de vilde bier”, “Indret haven til både bierne og din egen familie” med havearkitekt Laila Sølager.

Dertil kommer vores fantastiske udflugter til Endelave og den brune bi, til Tunø, Fur, Scandic Hotel i Silkeborg, Gammel Estrup, Bigården mellem hav og hede, “Solens hjerte” på Fyn, Gjøl bi-gård.

Kurser: Bestyrelsen er god til at opfordre medlemmer til at deltage i DBF’s Bi-konference samt til kurser i Kyndig biavler, mv.

Derudover er der de mere sociale arrangementer som Store praleaften med honning og andre bi-produkter, Kursus i sensorik og efterfølgende honningsmagning, samt Grillfest med helstegt lam. Vi har indimellem også besøgt hinandens bigårde.

Senest startede Hammel og Omegns Biavlerforening i 2023 et forsøg med “Test af behovsbaseret varroabekæmpelse”, hvor der foruden stader fra Skolebigården også indgik flere stader af medlemmernes. 2024 byder givetvis på opsamling af de foreløbige resultater og planer om at fortsætte forsøget.

Information om perioden fra foreningens start i året 1916 og frem til 100 års jubilæet i 2016, kan findes her på hjemmesiden under:   Menu – Arkiv – og klik på “+” ud for Andet arkivmateriale. Desuden findes der enkelte billeder af avisudklip om HOB i vores Galleri under fanen Andre billeder.

 

 

Del dette indlæg

Nyeste indlæg: