Bliv biavler

Biavl, er det noget for dig?

Der er rift om dansk honning og vi kan godt lide at dele erfaringer og snakke om vores bier.

En af foreningens vigtigste opgaver er at hjælpe nye biavlere i gang.

Interesserede skal bare henvende sig til en fra bestyrelsen, eller holde øje med vores begynderkurser, som bliver annonceret på denne hjemmeside.

Nye medlemmer kan købe en begynderpakke med det nødvendige udstyr til at blive biavler. Den er sammensat af Danmarks Biavlerforening sammen med forhandlere af biavls-materiel.

Begynderpakken indeholder blandt andet et stade, rammer, voks, bi-anorak og meget mere. Du kan få flere oplysninger om begynderpakken på www.biavl.dk

Begynderkursus 2023

Hammel og Omegns biavlerforening afholder kursus i biavl for begyndere.

Kurset består både af en teoretisk og en praktisk del, der sammen giver dig viden, så du lærer at forstå honningbiernes livscyklus og behov, og så du bliver fortrolig med, hvordan du rent praktisk arbejder med din egen bifamilie.

Den teoretiske del

Foregår i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern kl. 19.00 – ca. 21.30

Datoer: Torsdag d. 9. marts, torsdag d. 16. marts, torsdag d. 23. marts og torsdag d. 30. marts og afsluttende torsdag d. 24. august. 

Der undervises i bisamfundets sammensætning, biernes livscyklus, årets gang i bigården, indretning og placering af bigården, biernes sygdomme, honninghøst og honningbehandling, fodring og indvintring  og biavlerens redskaber.

I pausen serveres der kaffe/te og franskbrød med forskellige typer honning.

Den praktiske undervisning

Foregår i skolebigården ved Klintholm. Vadstedvej 110, 8450 Hammel, alle dage kl. 19.00.

Vi underviser hver tiende dag skiftende mellem mandage og torsdage.

Datoer: Mandag d. 24. april, torsdag d. 4. maj, mandag d. 15. maj, torsdag d. 25. maj, mandag d. 5. juni, torsdag d. 15. juni, mandag d. 26. juni, torsdag d. 6. juli, (sommerpause), torsdag d. 27. juli, mandag d. 7. august, torsdag d. 17. august og mandag d. 28. august.

Skolebigårds aftenerne starter med et teoretisk oplæg om, hvad der rent praktisk skal gøres under gennemgangen af bifamilierne, og afsluttes med en hyggelig snak om aftenens oplevelser og besvarelse af spørgsmål over en kop kaffe og en honningmad.

Derudover er der tre praktiske undervisningsgange:

Materiel aften torsdag den 13. april. Her får du gennemgået, og prøver selv, hvordan materiellet klargøres til sæsonen f.eks at smelte voks i rammer.

De andre to aftener lærer du, hvordan honningen høstes og klargøres. Normalt slynger eller presser vi vokstavlerne med honning medio juni og primo august. Datoerne følge en gang i juni/august.

Sidst på sæsonen lærer du om indvintring, fodring og syrebehandling. Da dette er temperaturafhængi vil en særlig plan blive udarbejdet i august måned.

Med venlig hilsen

Underviserne Susanne Bengtson, Gert Pedersen Aamand, Per Bengtson og Poul Fjeldsted

Tilmelding og kursusgebyr

Kursusgebyr i alt kr. 700 kr. inkl. medlemskab af Hammel og Omegns Biavlerforening i 2023 og medlemskab af Danmarks Biavlerforening fra 1. juli 2023 og året ud.

Tilmelding senest den 26. februar 2023 til:  Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 2321 8994 med oplysning om navn, adresse, mail og tlf. nr.  Meddel venligst, hvis dine oplysninger ikke må skrives på deltagerlisten, som sendes til alle deltagere. Der kan optages 15 begyndere på holdet efter først til mølle princippet