Generalforsamling onsdag den 26. januar

13.01.22

Generalforsamling

Onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.00 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening sin ordinære generalforsamling i Gjern Kultur – og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern.

Dagsorden I henhold til vedtægterne, ser således ud:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år

5. Forslag fra medlemmerne

6. Forslag til budget og kontingent fastsættelse

7. Vedtægtsændringer

8. Valg af formand

9. Valg af bestyrelse og suppleant

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

De gældende vedtægter findes på hjemmesiden hammel-bi.dk under fanen, om foreningen

Punkt 7 vedtægtsændringer: Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen udvides fra 4 til 5 medlemmer samt formanden. Hvis generalforsamlingen vedtager forslaget, vil det betyde, at der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, se nedenfor.

Punkt 8 valg af formand. På valg er Poul Fjeldsted – modtager genvalg

Punkt 9 valg af bestyrelse og suppleant, på valg er: Carsten Madsen – modtager ikke genvalg Marie Behrens – modtager genvalg Freddy Kristensen – modtager genvalg som suppleant.

Punkt 10 valg af revisor, på valg er: Torben Schønau – modtager genvalg

 

Del dette indlæg

Nyeste indlæg:

Nyhedsbrev nr. 2, marts 2024

Hammel og Omegns Biavlerforening Nyhedsbrev nr. 2, marts 2024 Kære biavler Foråret er på vej – bierne er aktive på de luneste marts dage og

Læs mere »