Kalender

Ulån af honningpresse/retningslinier for udlån

 Udlån af HOB honningpresse:

 

Medlem af ”Presselogen HOB”.

Alle medlemmer af HOB kan blive medlem af Presselogen, ved at betale et engangsbidrag på 150 kr. Herefter kan Honningpressen lånes efter behov, så længe biavleren er medlem af HOB. Bidraget kan ikke tilbagebetales.

Bidraget indbetales på foreningens konto 5347 – 0000244188. Husk at anføre tydeligt navn på indbetalingen.

Retningslinjer for udlån.

Medlemmer af presselogen kan låne honningpressen ved henvendelse til udlånsgruppen (se ”Udlån af HOB honningpresse”). Låneren henter selv pressen på den oplyste adresse. Ligeledes afleverer låneren pressen på den adresse som udlånsgruppen oplyser. To lånere kan indbyrdes aftale, hvor overleveringen mellem dem skal finde sted.

Uanset om honningpressen, efter brug, afleveres til et medlem af udlånsgruppen eller til en anden låner, skal den afleveres rengjort.

Medlemmer af presselogen kan ikke presse honning for andre, som ikke er medlem af presselogen.

Udlån af honningpressen vil forventelig fortrinsvis være i weekender og indenfor de samme uger på året. De enkelte udlån kan derfor kun være af en dags varighed. To eller flere medlemmer af presselogen kan slå sig sammen om presning, det aftales med Udlånsgruppen, hvor længe pressen så kan lånes.

Udlån af Foreningens honningslynger

Hammel & Omegns Biavlerforening har to honningslynger. En er motordrevet, den anden er hånddrevet. Medlemmerne kan frit låne dem efter behov. Fremover sker alle udlån ved henvendelse til Henrik Knudsen tlf 2162 4015. Normalt står slyngerne i containeren ved skolebigården. Det aftales i hvert enkelt tilfælde, hvor slyngen skal hentes og hvor den skal afleveres. Under alle omstændigheder skal den altid afleveres rengjort.