Kontakt biavlerforeningen

Poul Fjeldsted, Svostrupvej 23, 8883 Gjern,

23 21 89 94 fjeldstedpoul@gmail.com

Skolebigård: Ved Klintholm, Vadstedvej 110, Hammel