Bliv biavler?

Biavl, er det noget for dig?

Der er rift om dansk honning og vi kan godt lide at dele erfaringer og snakke om vores bier.

En af foreningens vigtigste opgaver er at hjælpe nye biavlere i gang.

Interesserede skal bare henvende sig til en fra bestyrelsen, eller holde øje med vores begynderkurser, som bliver annonceret på denne hjemmeside.

Nye medlemmer kan købe en begynderpakke med det nødvendige udstyr til at blive biavler. Den er sammensat af Danmarks Biavlerforening sammen med forhandlere af biavls-materiel.

Begynderpakken indeholder blandt andet et stade, rammer, voks, bi-anorak og meget mere. Du kan få flere oplysninger om begynderpakken på www.biavl.dk

 

Begynderkursus 2020             

Hammel og Omegns biavlerforening afholder kursus i biavl for begyndere

Den teoretiske del

Den teoretiske del af kurset foregår i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6,  8883 Gjern kl. 19-22 over fire onsdage: Den 11. marts, 18. marts, 25. marts og 01. april. I pausen serveres der Kaffe og franskbrød med forskellige typer honning.

Der undervises i bisamfundets sammensætning, biernes livscyklus, årets gang i bigården, indretning og placering af bigården, biernes sygdomme, honninghøst og honningbehandling, fodring og indvintring  og biavlerens redskaber.

Den praktiske del

Fra uge 18 fortsætter kurset med den praktiske del i skolebigården ved Klintholm. Vadstedvej 110, 8450 Hammel, alle dage kl. 19.00. Vi underviser hver tiende dag skiftende mellem mandage og torsdage.

Datoer: 27. april, 7. maj, 18. maj, 28. maj, 8. juni, 18. juni , 29. juni, 9. juli, 20. juli, 30. juli, 10. august og 20. august.

Herefter følger en særlig plan for indvintring. Det er muligt at få et fornuftigt udbytte af kurset uden at møde op alle gange.

Aftenerne forløber i store træk med et teoretisk oplæg om, hvad der rent praktisk skal gøres under gennemgangen af bifamilierne, og afsluttes med en hyggelig snak om aftenens oplevelser og besvarelse af spørgsmål over en kop kaffe og en honningmad.

Tilmelding og kursusgebyr

Tilmelding senest den 28.februar 2020 til: Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 2321 8994. Der kan optages 15 begyndere på holdet, som optages efter først til mølle princippet

Tilmeldte vil modtage endeligt program med flere oplysninger

Kursusgebyr i alt kr. 600. Kontonummer oplyses ved bekræftelse på tilmeldingen

Med venlig hilsen

Kursuslederne Bjørk Jeppsson og Susanne Bengtson