Nyhedsbrev nr. 1, januar 2023

Hammel og Omegns Biavlerforening

Nyhedsbrev nr. 1, januar 2023

Kære biavler

I sidste nyhedsbrev, december 2022, blev der indkaldt til foreningens ordinære generalforsamling.
Indkaldelsen skal ske senest en måned før generalforsamlingen afholdes. I håb om at rigtig mange vil
deltage i drøftelserne om foreningens fremtidige planer, får i endnu en påmindelse suppleret med det
sidste nye fra det seneste bestyrelsesmøde.

Generalforsamling
Mandag den 23. januar 2023 kl. 19.00 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening sin ordinære
generalforsamling i Gjern Kultur – og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern.

Dagsorden I henhold til vedtægterne, ser således ud:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder korte beretninger fra udvalgene
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
5. Forslag fra medlemmerne
6. Forslag til budget og kontingent fastsættelse
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelse og suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
De gældende vedtægter findes på hjemmesiden hammel-bi.dk
Punkt 8 valg af formand. På valg er Poul Fjeldsted – modtager genvalg
Punkt 9 valg af bestyrelse og suppleant, på valg er:
Paul Mikkelsen – modtager ikke genvalg
Kate Hansen – modtager genvalg
Freddy Kristensen – modtager genvalg som suppleant.
Punkt 10 valg af revisor, på valg er:
Torben Schønau – modtager genvalg.

Tilskud til biavlskonferencen. I weekenden den 4. og 5. marts 2023 afholder Danmarks Biavlerforening biavlskonference i Vingstedcenteret ved Vejle. Konferencen indeholder en kæmpe udstilling om alt inden for biavl, mange spændende foredrag og inspirerende workshops. Læs alt om konferencen på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside.

Bestyrelsen har besluttet at yde et tilskud på kr. 200 til fire af foreningens medlemmer, uanset om du ønsker at deltage en eller to dage. Beløbet gives efter først til mølle-princippet. Du tilmelder dig på DBF´s hjemmeside og sender en kopi af tilmeldingen til Paul Mikkelsen.

Begynderkursus 2023
Bestyrelsen har besluttet at gennemføre begynderkursus 2023 med Susanne Bengtson, Gert Pedersen
Aamand og Per Bengtson som instruktører. Den teoretiske del vil vi gennemføre i Gjern Kultur- og
Idrætscenter over fire torsdage, den 9. marts, 16. marts, 23. marts, 30. marts og afsluttende tirsdag den 24. august.
Den praktiske del vil foregå i skolebigården hver tiende dag begyndende mandag den 24. april kl. 19.
Der kan højst deltage 15 på begynderholdet.
Tilmelding skal ske senest den 26. februar til:
Poul Fjeldsted fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf.: 2321 8994
På Hjemmesiden hammel-bi.dk kan du læse mere om kurset inkl. nødvendige praktiske oplysninger.

Foredrag
Husk tilmelding til foredraget med Hans Jørn Kolmos der vil fortælle om biernes liv, deres sprog og deres betydning for planteverdenen og os mennesker. Og vil komme ind på, hvorfor bierne dør, og hvad vi kan gøre for at forhindre det. Du kan læse meget mere om foredraget på hjemmesiden.
Hans Jørn Kolmos er læge og biavler i sin sparsomme fritid. Gennem mere end 40 år har han passet bierne på Marjattas biodynamiske landbrug i Sydsjælland ved Præstø fjord, – de har været en kilde til stadig fascination. Samtidig har jeg lært rigtig meget, som jeg kan bruge i mit arbejde som læge, for bier betyder rigtig meget for os mennesker.

Foredraget holdes i Gjern Kultur- og Idrætscenter, skovvejen 6, 8883 Gjern. Lørdag den 11. marts 2023 kl. 13.30. prisen er 100 kr. inkl. kaffe og brød.

Tilmelding senest lørdag den 4. marts. Tilmelding foretages ved overførsel af 100 kr. pr. person til
foreningens konto 5347 0000242188 skriv navn. Eller ved indbetaling på MobilePay til 190626 skriv navn.
Alternativ tilmelding kan ske til Poul Fjeldsted mail: fjeldstedpoul@ gmail.com eller tlf. 2321 8994. Alle er velkommen også andre biavlerforeningers medlemmer.

Pbv
Poul Fjeldsted

Del dette indlæg

Nyeste indlæg:

Nyhedsbrev nr. 2, marts 2024

Hammel og Omegns Biavlerforening Nyhedsbrev nr. 2, marts 2024 Kære biavler Foråret er på vej – bierne er aktive på de luneste marts dage og

Læs mere »