Nyhedsbrev nr. 1, Januar 2024

Hammel og Omegns Biavlerforening

 

Nyhedsbrev nr. 1, januar 2024

Kære biavler

I sidste nyhedsbrev, december 2023, blev der indkaldt til foreningens ordinære generalforsamling. Indkaldelsen skal ske senest en måned før generalforsamlingen afholdes.  I håb om at rigtig mange vil deltage i drøftelserne om foreningens fremtidige planer, får i endnu en påmindelse suppleret med det sidste nye fra det seneste bestyrelsesmøde .

Generalforsamling

Mandag den 29. januar 2024 kl. 19.00 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening sin ordinære generalforsamling i Gjern Kultur – og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern.

Dagsorden I henhold til vedtægterne, ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder korte beretninger fra udvalgene
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Forslag til budget og kontingent fastsættelse
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelse og suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen (15. januar 2024).

De gældende vedtægter findes på hjemmesiden hammel-bi.dk

Punkt 7 valg af formand. På valg er:

 • Poul Fjeldsted – modtager ikke genvalg

Punkt 8 valg af bestyrelse og suppleant. På valg er:

 • Carl Aage Jakobsen – modtager genvalg
 • Marie Behrens – modtager ikke genvalg
 • Anette Christensen – modtager ikke genvalg
 • Freddy Kristensen – modtager genvalg som suppleant.

Punkt 10 valg af revisor. På valg er:

 • Torben Schønau – modtager genvalg
Tilskud til biavlskonferencen

I weekenden den 2. og 3. marts 2024 afholder Danmarks Biavlerforening biavlskonference i Vingstedcenteret ved Vejle.  Konferencen indeholder en kæmpe udstilling om alt inden for biavl, mange spændende foredrag og inspirerende workshops. Læs alt om konferencen på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside.

Bestyrelsen har besluttet at yde et tilskud på kr. 200 til fem af foreningens medlemme, uanset om du ønsker at deltage en eller to dage. Beløbet gives efter først til mølle princippet. Du tilmelder dig på DBF´s hjemmeside og sender en kopi af tilmeldingen til Paul Mikkelsen. 

Begynderkursus 2023     

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre begynderkursus 2024 med Susanne Bengtson, Gert Pedersen Aamand og Per Bengtson som instruktører. Den teoretiske del vil vi gennemføre i Gjern Kultur- og Idrætscenter over fem torsdage, den 14. marts, 21. marts, 4. april, 11. april og afsluttende torsdag den 22. august.    

Den praktiske del vil foregå i skolebigården hver tiende dag skiftende mellem torsdage og mandage begyndende torsdag den 25. april kl. 19.

Der kan højst deltage 15 på begynderholdet.

Tilmelding skal ske senest den 3. marts til: Poul Fjeldsted fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf 2321 8994

 På Hjemmesiden hammel-bi.dk kan du læse mere om kurset incl. nødvendige praktiske oplysninger.

Hjælp venligst med at dele kendskabet til dette begynderkursus, enten via facebook, eller opslag hvor som helst. 

Foredrag

Desværre har vi måttet aflyse årets foredrag på grund af planlægningsmæssige årsager og deraf en vis usikkerhed om økonomien.

Efterlysning

I forbindelse med revision af årets regnskab og optælling af alt vores materiel har vi konstateret, at vi mangler vores kuffert vægt, som vi bruger til at veje honning, tappet på spand. Ligeledes mangler vi vores demokasse med varroa-bekæmpelseseffekter. Skulle nogen ligge inde med viden om, hvor effekterne befinder sig, er bestyrelsen meget interesseret i at høre om det.

Pbv / Poul Fjeldsted

Del dette indlæg

Nyeste indlæg: