Nyhedsbrev nr. 2, december 2022

Hammel og Omegns Biavlerforening

  

Nyhedsbrev nr. 2, december 2022

Kære biavler

Bestyrelsen ønske jer alle og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Bestyrelsens ønsker, for det kommende år, er selvfølgelig  at vi sammen kan fortsætte med at udvikle foreningen til glæde for os selv og ikke mindst til gavn for biavlen.

Bi-året 2022 sluttede ikke som forventet med oxalsyrebehandling, som blev udsat til januar. Se nedenfor. Om det har været et godt, middel eller mindre godt biår afhænger meget af den enkelte biavlers udgangspunkt, men generelt set har året været over middel især set i forhold til honningudbyttet. Vi fik rullet vores nye struktur ud. Udvalgene har arbejdet rigtig flot, så det lover godt for mulighederne for at inddrage endnu flere medlemmer i arbejdet med bierne mv. Det glædeligste ved året 2022 har dog været at vi har været helt fri for corona restriktioner. Vi kan derfor se tilbage på et bi år, med næsten lige så mange aktiviteter i foreningen som vi havde inden corona. Det har været en fornøjelse at opleve jeres aktive deltagelse Tak for det.

Oxalsyrebehandling, gløgg og æbleskiver

Lørdag den 7. januar kl. 10 behandler vi bi familierne i skolebigården med oxalsyre. Behandling med oxsalsyre gennemgås og vises i praksis. De medlemmer der har bestilt oxalsyre, hos Freddy, kan i skolebigården få udleveret den færdigblandede oxalsyre til behandling af egne bier,

De der ikke selv har en tidligere udleveret syrefast flaske med, skal betale 10 kr. i depositum for en ny syrefast flaske. Har du en rest myresyre i flasken, afleverer du den bare med indhold. Af sikkerhedsmæssige grunde udleverer vi oxalsyre i flasker, hvorpå der står oxalsyre. Næste år kan du aflevere oxalsyreflasken i bytte for en flaske med myresyre/oxalsyre.

Efter oxalsyrebehandlingen er foreningen vært ved behandling af biavlerne med gløgg og æbleskiver.

Generalforsamling

Mandag den 23. januar 2023 kl. 19.00 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening sin ordinære generalforsamling i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern.

Dagsorden I henhold til vedtægterne, ser således ud:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning, herunder korte beretninger fra udvalgene
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Forslag til budget, herunder kontingent fastsættelse
  7. Valg af formand
  8. Valg af bestyrelse og suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. (9. jan. 2023)

Kom og gør din indflydelse gældende. Uden din medvirken mangler der et tandhjul til at drive foreningshjulet rundt.

Begynderkursus 2022

Foreningen vil igen i 2023 tilbyde et begynderkursus i biavl. Den teoretiske del vil vi gennemføre i Gjern Kultur- og Idrætscenter over fire torsdage i marts under kyndig ledelse af instruktørerne Susanne Bengtson, Gert Pedersen Aamand og Per Bengtson.

Den praktiske del vil herefter foregå i skolebigården hver tiende dag, begyndende mandag den 24. april kl.19. Det endelige program incl datoer og kontonummer til betaling sættes på hjemmesiden.

Begynderkurset koster kr. 700 inkl. medlemskab af Hammel og Omegns biavlerforening i 2023 og medlemskab af Danmarks biavlerforening fra 1. juli 2023 og året ud. Tilmelding skal ske senest den 26. februar 2023 til: Susanne Bengtson smb@ daninfo.dk eller tlf. 2033 7089

Foredrag  

De seneste otte år har foreningen arrangeret et foredrag om et aktuelt biavls emne. Vi har år efter år samlet 50-70 deltagere. Bestyrelsen har igen i år besluttet at afholde et foredrag:

Foredrag i Hammel og Omegns Biavlerforening lørdag den 11. marts 2022 kl. 13.30-15.30 i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern.

Hans Jørn Jepsen Kolmos vil fortælle om sine egne erfaringer med biavl m m. ”Pas på bierne, de passer på dig” Udvalget for faglige- og sociale arrangementer vil senere informere om foredraget.

Pbv

Poul Fjeldsted

Del dette indlæg

Nyeste indlæg: