Nyhedsbrev nr. 2, februar 2023

Hammel og Omegns Biavlerforening

Nyhedsbrev nr. 2, februar 2023

 

Kære biavlere

Generalforsamlingen 2023 er gennemført jævnfør foreningens vedtægter. Der deltog 20 medlemmer, hvilket er meget flot i skarp konkurrence med en af Danmarks kampe ved VM i håndbold.

Ved udgangen af 2022 havde vi 74 medlemmer af DBF/HOB og 22 lokalforeningsmedlemmer af HOB. Her ved begyndelsen af 2023 ser det ud til at vi har mistet 5 medlemmer af DBF/HOB, så vi nu er 69. Tilsvarende er vi blevet 3 lokalforeningsmedlemmer mere, som giver 25. Samlet set er vi lige nu 94 medlemmer, som er det største antal i nyere tid. 

Foreningen har en rigtig sund økonomi, ved årets udgang havde vi en saldo på kr. 37.909,53. Dette på trods af årets underskud på kr. 10.741,96. som blev skabt ved etableringen af en ny hjemmeside. Generalforsamlingen besluttede et uændret kontingent for 2024 på kr. 75 for medlemmer af DBF og kr. 200 for lokalforeningsmedlemmer.

På bestyrelsesmødet den 30. januar konstituerede bestyrelsen sig jf. §6 i vedtægterne. Poul Fjeldsted, formand (genvalgt). Carl Aage, næstformand. Paul Mikkelsen, Kasserer og Webmaster. Marie Behrens, sekretær. Kate Hansen, bestyrelsesmedlem (genvalgt). Svenn Nielsson (nyvalgt). Freddy Kristensen, suppleant (genvalgt).

Et vigtigt punkt på bestyrelsens dagsorden var bemandingen af udvalgsstrukturen. Udvalgsstrukturen blev besluttet og bemandet første gang i 2022. Bestyrelsen har naturligvis gjort sig nogle erfaringer i løbet af det første år. Mange ting har fungeret rigtig godt. Når resultatet ikke helt lever op til ambitionerne skyldes det oftest at vi mangler hænder og hoveder til at udføre og udvikle opgaverne. Det vil bestyrelsen selvsagt gerne have hjælp til. Nedenstående udvalgsstruktur er kun delvis bemandet. Generelt kan interesserede medlemmer melde sig ind på en hvilken som helst opgave. De opgaver hvor behovet er størst er skrevet med rødt. Ved behov for at få opgavernes omfang beskrevet yderligere så kontakt nogle af dem der er nævnt nedenfor på de enkelte opgaver.   

Udvalgsstruktur for HOB

Udvalg til pasning af bierne i skolebigården

Ansvarlig: Poul F

Bemanding:

Instruktører, Susanne, Gert, Per. Behov for en eller to instruktører til 2. og 3. års begyndere og mere erfarne biavlere – Bisygdom, Flemming. –  Syre, Freddy. – Varroa strategi, Just, interesserede kan melde sig til gruppen. småfamilier, Svenn, interesserede kan melde sig til gruppen. 

Sikre at bierne passes efter de almindelige forskrifter jf. DBF. 

Planlægge den enkelte skolebigårds aften incl. antal instruktører og emner med særligt fokus

Sikre at foreningens bifamilier bliver synet og at de nødvendige forebyggende tiltag gennemføres

Sikre at der blandes syre til skolebigårdens bifamilier og til foreningens medlemmer, som ønsker syre til behandling af egne bier op til ti bifamilier 

Udvalg til begynderundervisning

Ansvarlig: Susanne

Bemanding: Gert og Per

Planlægger og markedsfører årets begynderuddannelse

Planlægger og udvikler selv uddannelsesforløbene jf. DBF`s materiale.

Arrangerer og gennemfører både den teoretiske og praktiske uddannelse af begynderne

Skolebigårdsudvalg

Ansvarlig: Kate

Bemanding: Anette og Carl Åge. – Græsslåning: Jens Karl

Sikrer vedligeholdelse af bigården, græsslåning mv

Sikrer forplejning, bi-kaffe mv efter hver skolebigårdsaften

Sikrer at lokalerne forlades i samme ryddelig stand som vi modtog dem

Koordinerer henvendelser til HOB om afhentning af sværme, Kate

Materieludvalg

Ansvarlig: Carsten

Bemanding: Freddy, Brian. – Udlån af slynge, Henrik. – Udlån af Presse, Bjarne.  

Sikrer indkøb og vedligeholdelse af alt materiel i skolebigården/containeren

Sikrer alt nødvendigt materiel til de enkelte skolebigårds-arrangementer 

Sikrer oprydning- og organisering af materiel i containeren.

Udvalg til slyngning og presning af honning

Ansvarlig: Behov for en person 

Bemanding: Carl Åge, Paul og Carsten. –  Honning depot, Bjarne 

Planlægger og gennemføre de årlige slyngninger og presninger af honning.

Sikrer alt udstyr til hele processen slyngning/presning sining/røring/tapning

Sikrer indkøb af alt afdækningsmateriale og at lokalerne afleveres som vi modtog dem

Sikrer hvem der tager sig af den sidste del af processen, røring og tapning som foretages efterfølgende 

Sikre forsvarlig opbevaring af honning på glas og stor emballage. – Bjarne

Udvalg for faglige og sociale arrangementer

Ansvarlig: Anette

Bemanding: Carl Åge, Marie, Anette. Behov for en person 

Udvalget skal planlægge og koordinere årets arrangementer og have særligt fokus på:

  • Planlægning og afvikling af aftenmøder, foredrag og temadage med fagligt indhold for foreningens medlemmer, evt. i samarbejde med naboforeninger. Eksempelvis sensorikkursus, honningbedømmelse, mjødkursus, bigårdsbesøg, bisløjd, foredrag.
  • Planlægning og afvikling af arrangementer i lokalsamfundet, hvor fokus er at udbrede kendskabet til bierne og biernes produkter, samt at sælge foreningens honning. Eksempelvis honning- og jordbærdage, markedsdage, skovens dag. Udvalget skal forholde sig til anmodninger fra f.eks. kommuner, skoler eller andre foreninger, som ønsker HOB`s deltagelse i arrangementer.
  • Planlægning af 2-3 årlige arrangementer af mere social karakter for at inddrage medlemmer og deres familier i fællesskabet. Eksempelvis grillaften og sommerudflugt.

Udvalget kan helt eller delvist overlade planlægning og gennemførelse af det enkelte arrangement til andre. 

Udvalg for presse og PR

Ansvarlig: Paul M

Bemanding: Birgit

Vedligeholde og opdatere foreningens hjemmeside og facebook gruppe

Udsende pressemeddelelser til lokale aviser om foreningens aktiviteter

Fokus på arrangementer og møder med henblik på at få dem optaget i lokalpresse/dagspresse

Begynderkursus 2023

På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 10 deltagere til begynderkursus i biavl 2023. Undervisningen gennemføres af Susanne, Gert og Per. Den teoretiske del foregår i Gjern kultur- og Idrætscenter på følgende torsdage 9. marts, 16. marts, 23. marts og 30 marts, afsluttende 24. august. Den praktiske del foregår i skolebigården ved Klintholm. Første gang er den 24. april. Herefter følger undervisning på de almindelige skolebigårdsaftener sommeren igennem. Se nedenfor

Skolebigården

Som tidligere år gennemgår vi bierne i skolebigården hver tiende dag skiftende mellem mandage og torsdage første gang er mandag den 24. april. Herefter følger datoerne sommeren igennem: 4. maj, 15. maj, 25. maj, 5. juni, 15. juni, 26. juni, 6. juli. Pause på grund af ferie herefter fortsættes der den 27. juli, 7. august, 17. august og 28. august. Sæsonen afsluttes med en plan for myresyrebehandling og fodring, som meddeles i august.

 

Arrangementer

Udvalget for faglige og sociale arrangementer arbejder på et program for årets arrangementer. Foreløbig er følgende fastsat:

Lørdag den 11. marts kl. 13.30 – 16.30 afholder Hans Jørn Kolmos foredrag i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Hans Jørn Kolmos vil fortælle om biernes liv, deres sprog og deres betydning for planteverdenen og os mennesker. Og vil komme ind på, hvorfor bierne dør, og hvad vi kan gøre ved det. ”Pas på bierne- de passer på dig” Læs mere på hjemmesiden.

Torsdag den 13. april kl. 19 Materielaften i skolebigården for begyndere og andre interesserede. Bl.a. er der mulighed for at smelte voks i rammer både i foreningens og egne rammer

Den 20. maj er biernes dag både nationalt og globalt. Udvalget arbejder på et arrangement i og omkring skolebigården, hvor også andre end foreningens medlemmer inviteres. Program følger.

Den 15. juni kl. 16. Slyngning og presning af skolebigårdens honning. Foreningens medlemmer opfordres til at deltage. Arrangementet afsluttes med lidt godt på grillen.

Den 24. juni afholder Danmarks Biavlerforening den årlige Honning & Jordbærdag over hele landet. HOB sælger nyslynget og fast honning ved to arrangementer, hvor vi også har levende bier med, så børnene kan få lejlighed til at finde dronningen:

   Den 18. juni kl. 10.00 – 14.00 hos Rema 1000 i Sabro

   Den 24. juni kl. 09.00 – 13.00 hos Spar købmanden i Gjern

 

På bestyrelsens vegne

Poul Fjeldsted  

Nyhedsbrev nr. 2 februar 2023

Del dette indlæg

Nyeste indlæg:

Nyhedsbrev nr. 2, marts 2024

Hammel og Omegns Biavlerforening Nyhedsbrev nr. 2, marts 2024 Kære biavler Foråret er på vej – bierne er aktive på de luneste marts dage og

Læs mere »