Nyhedsbrev nr. 2, marts 2024

Hammel og Omegns Biavlerforening

Nyhedsbrev nr. 2, marts 2024

Kære biavler

Foråret er på vej – bierne er aktive på de luneste marts dage og vi biavlere kan glæde os til en travl og spændende periode.  I HOB er der mange spændende aktiviteter forude, som vi håber medlemmerne vil bakke op om.

Bestyrelsen i HOB

Bestyrelsen i HOB udgøres efter generalforsamlingen den 29. januar 2024 af: Christina Mikkelsen, Jørgen Nielsen, Kate Winther Hansen, sekretær Svenn Nilsson, næstformand Jens Jørgen Mose og formand Gert Pedersen Aamand. Freddy Kristensen er suppleant til bestyrelsen og Paul Mikkelsen er kasserer for HOB. Den nye bestyrelse i HOB er kommet godt i gang med planlægningen af sæsonen 2024. Der arbejdes med flere spændende nye initiativer. Nogle er nævnt i nyhedsbrev, andre vil vi orientere om når aftalerne falder på plads. 

Udvalg i HOB

Som du kan læse i referater fra HOB bestyrelsesmødet den 8.2 er der mange medlemmer, der er aktive i HOBs udvalg, men der er plads til flere hænder i alle udvalg, især udvalget for faglige og sociale arrangementer har brug for at blive styrket. Har du lyst til at bidrage i et udvalg så henvend dig gerne til bestyrelsen og tag positivt imod en opfordring til at hjælpe.

Ansøgning om fondsstøtte

Jørgen Nielsen og Paul Mikkelsen arbejder med at søge fonde om tilskud til køb af en ny slynge, vippesi og bidragter til børn. Har du kendskab til oplagte fonde at søge, så kontakt Paul og Jørgen og giv også gerne en hånd med ansøgningsarbejdet.

Begynderkursus

Kurset havde første teoriaften den 14. marts med 8 deltagere. Undervisere i 2024 er Susanne Bengtson, Per Bengtson og Gert Pedersen Aamand.

Forårsmøde

Den 4. april afholder HOB forårsmøde i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern. Mødet har fokus på flg. emner:

 • Forårets opgaver i bifamilien med hovedvægt på genopfriskning
 • Hvordan er vinteren gået
 • Hvordan kommer vi godt i gang med sæsonen
 • Hvordan og hvornår laver vi den første udvidelse mv
 • Varroamonitorering
 • Hvordan gik det i 2023?
 • Hvordan har familierne klaret sig?
 • Hvad lærte vi?
 • Hvad skal vi gøre bedre?
 • Hvad er planerne for 2024
 • Hvordan tages prøven?
 • Hvor ofte tages prøver?
 • Hvem vil deltage – det er lærerigt – overvej om du selv skal deltage med dine bifamilier. Du lærer rigtig meget om dine bier, og vi får i fællesskab et endnu stærkere erfaringsgrundlag i 2024.

Vi holder pause mellem de to emner og drikker kaffe med det nye begynderhold. Vi håber du har lyst til at være med og vil meget gerne have din tilmelding senest mandag d. 1. april til Gert gap@lf.dk eller tlf. 21 71 77 88.

Materiel aften 

Materielaften i skolebigårdens værksted tirsdag den 16. april. Her hjælpes vi ad med at klargøre materiel til sæsonen f.eks. at smelte voks i rammer. 

Besøg hos materielforhandler OBC biavl 

Tirsdag den 23. april kl. 18.30 besøger vi OBC biavl, hvor der er mulighed for indkøb af begynderpakke, samt 10 % rabat på køb af andet materiel. Adr.: Dørup Gade 6, 8362 Hørning

Skolebigården

Første aften i skolebigården er den 25. april. Poul Fjelsted vil også i 2024 informere om aktiviteterne i skolebigården på facebook forud for møderne. Ud over de almindelige aktiviteter i skolebigården, vil vi i 2024 gerne tilbyde:

 • Opstart af småfamilier i skolebigården
 • Varroa monitorering, der er udstyr til at mange flere kan deltage – også dig 😉
 • Hvordan laver man et ’rigtigt eftersyn’ – hvad kigger en kyndig biavler efter

Vi håber på stort fremmøde i skolebigården og til bikaffe

Danmarks Biavlerforening

Danmarks Biavlerforening (DBF) afholdt den 2. -3. marts en spændende og lærerig biavlskonference i Vingsted (se Birgits reportage på hjemmesiden). Var du ikke blandt deltagerne i år, så vil jeg opfordre til at overveje det i 2025 – det er givtigt.

I foråret 2024 udbyder DBF to spændende kurser. Er det noget for dig?

Kunne du tænke dig at undervise om biernes sundhed i din lokalforening?

Marts 2024

Jeres lokalforening har sikkert et godt begynderkursus, men måske har I lyst til at tilbyde jeres medlemmer lidt ekstra?

Til de lidt mere rutinerede biavlere har I nu mulighed for at tilbyde et kursus i Sundhed og Sygdomme.

Danmarks Biavlerforening har genudviklet sygdomskurset, og medlemmer kan nu gennem deres lokalforening tilmelde sig en kursusdag i Skanderborg eller i Ishøj.

På kurset vil man få faglig baggrundsviden, forslag til aktiviteter og lære formidlingsteknikker, så man bliver klædt på til at formidle sundhed og sygdomme i sin lokalforening.
Kurserne i Sundhed og Sygdomme bliver afholdt i:

 • Skanderborg d. 14. april kl. 10-16
 • Ishøj d. 21. april kl. 10-16

På kurserne vil følgende emner bl.a. blive gennemgået:

 • Den sunde bifamilie året rundt
 • Sygdomme og kategorisering
 • Aktiviteter og aktivitetsark du kan bruge til undervisningen
 • Formidlingsteknikker

Det er gratis at deltage og tilmelding skal ske gennem din lokalforening. Så kontakt din formand, der allerede har modtaget information om hvordan du kan blive tilmeldt. Skynd dig – der er begrænsede pladser.

Det er en forudsætning, at du (evt. sammen med andre) efter kurset har intentioner om at afholde ét eller flere kurser i din lokalforening.

Vi forventer at afholde lignende kurser om Honningbehandling i maj, mere information om kurserne og deres indhold kommer snarest muligt.

Biernes Verden

Lær at formidle biernes fantastiske verden til børn og unge

Danmarks Biavlerforening har lavet et spændende undervisningsmateriale til folkeskolens 5.-9. klasse. I den forbindelse bliver der uddannet formidlere, som kan formidle biernes spændende verden til børn og unge. På formidlerkurset opnår deltagerne viden og kompetencer til at formidle viden om bier og til at fortælle den gode historie om bier, som fanger børn og unge.

Undervisningsmaterialet er digitalt og gratis for alle, og det kan findes på www.biernesverden.dk. Det består af fire film og adskillige undervisningsforløb til forskellige skolefag. I løbet af dagen vil der også blive mulighed for at se andet materiale til yngre årgange, ligesom materialet kan anvendes i andre sammenhænge. Ved at uddanne formidlere sikres det, at biavlere rundt i landet er klar til at hjælpe med formidling. Som deltager i denne dag forventes det derfor, at du vil bruge den viden du tilegner dig ved forskellige formidlingsarrangementer med børn og unge.

Det er gratis at deltage, men Danmarks Biavlerforening dækker ikke udgifter til transport. Der vil blive udsendt deltagerliste, så du evt. kan aftale fælleskørsel med andre deltagere.

Dagen byder blandt andet på følgende:

 • Værktøjer til formidling fra professionel naturformidler
 • Introduktion til undervisnings- og formidlingsmateriale
 • Idéudveksling mellem deltagere
 • Forplejning med morgenbrød, frokost og kaffe med kage

Der udsendes detaljeret program til alle deltagere.

Tid og sted: Lørdag den 27. april kl. 10.00 – 16.00 på Fulbyvej 15, 4180 Sorø.

Tilmelding: KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG!

Tilmelding skal ske senest 14. april. Tilmelding er bindende og sker efter først til mølle. Der er plads til 40 personer på kurset.

Eventuelle spørgsmål rettes til Lise Hansted på lh@biavl.dk

 

Del dette indlæg

Nyeste indlæg:

Nyhedsbrev nr. 2, marts 2024

Hammel og Omegns Biavlerforening Nyhedsbrev nr. 2, marts 2024 Kære biavler Foråret er på vej – bierne er aktive på de luneste marts dage og

Læs mere »