Nyhedsbrev og generalforsamling

18.01.2016

Hammel og Omegns Biavlerforening

Nyhedsbrev nr. 1, januar 2016

Kære biavler

I sidste nyhedsbrev blev der indkaldt til foreningens ordinære generalforsamling. I håb om at rigtig mange vil deltage i drøftelserne om foreningens fremtidige planer, får i endnu en påmindelse suppleret med det sidste nye fra det seneste bestyrelsesmøde .

Generalforsamling

Torsdag den 28. januar 2016 kl. 19.00 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening sin ordinære generalforsamling i Gjern Kultur – og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern.

Dagsorden I henhold til vedtægterne, ser således ud:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingent fastsættelse
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelse og suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Punkt 4 Bestyrelsens forslag.  Bestyrelsen foreslår følgende ændring i vedtægtens §5 Generalforsamling:

Generalforsamlingen indvarsles senest en måned før den afholdes. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes

De gældende vedtægter findes på hjemmesiden hammel-bi.dk under fanen, om foreningen

Punkt 6 valg af formand. På valg er Poul Fjeldsted  – modtager genvalg

Punkt 7 valg af bestyrelse og suppleant, på valg er:

Kurt Mogensen – modtager ikke genvalg

Bjarne Overgaard – modtager genvalg

Freddy Kristensen – modtager genvalg som suppleant.

Punkt 8 valg af revisor, på valg er:

Flemming Thorsen – modtager genvalg

Helge Kromann – modtager genvalg

Som afslutning vil jeg gerne aflive den myte, at medlemmer der deltager i generalforsamlingen risikerer at blive valgt ind i bestyrelsen. Ingen i HOB bliver valgt til noget mod deres vilje. Mød roligt op og giv jeres støtte til dem der arbejder for biavlerforeningen og dermed vores fælles interesse bierne. Vi ses.

Begynderkursus 2016

Bestyrelsen har besluttet at sidste års begyndere som er medlem af Danmarks biavlerforening kan deltage på begynderholdet i 2016 for 250 kr.

Den teoretiske del vil vi gennemføre  i Gjern Kultur- og Idrætscenter over fire torsdage , den 17. marts, 31. marts, 7. april og den 14. april.

Den praktiske del vil herefter foregå i skolebigården hver tiende dag begyndende den 18. april

Tilmelding skal ske senest den 10. marts til:

Flemming Thorsen flemt@fibermail.dk eller tlf. 20261563.

Poul Fjeldsted fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf 23218994

På Hjemmesiden www.hammel-bi.dk kan du læs mere om kurset incl. nødvendige praktiske oplysninger.

Foredrag

Husk tilmelding til foredraget med Laila Sølager om indretning af haven til både bierne og din familie. Foredraget er den 10. februar 2016 kl. 19.00 i Gjern Kultur- og Idrætscenter, skovvejen 6, 8883 Gjern. Tilmelding senest søndag den 7. februar til Poul Fjeldsted på mail fjeldstedpoul@gmail.com

Vil du vide mere om foredraget, så gå ind på vores hjemmeside: www.hammel-bi.dk

Pbv

Poul Fjeldsted

Del dette indlæg

Nyeste indlæg: