Om bier og biprodukter

Honningbier har eksisteret i mindst 50 millioner år, og da mennesket begyndte sin erobring af naturen, kom honning hurtigt på spisesedlen. Stenaldermennesket spiste tavler med honning, voks og larver. 

Indtil omkring år 1500 var honning det eneste sødemiddel man kendte i Europa og i 1757 udgav skoleholder Jens Firup, Horsens, en lærebog i biavl. Driftsformen var vidt forskellig fra nutidens. Bierne blev holdt i bikuber af halm, og en god familie kunne give 3 sværme om året. Når det så var “slagtedag”, udvalgte man de bi-familier der ikke skulle overvintre. Der blev tændt bål i en grube i jorden, og strøet svovl over. Bikuben blev sat hen over svovl-osen til alle bierne var døde, hvorefter honningen kunne høstes. (Kilde: Lærebog i BIAVL, 4. udgave, af Eigil Holm).

I nutidens biavl i Danmark har dronningeavlere været rigtig dygtige til at fremavle fredelige bier der ikke gerne stikker eller sværmer. 

Se evt. videoen fra Gjern lokalTV hvor Hammel og Omegns Biavlerforenings formand Poul Fjeldsted fortæller om sine bier.    

Klik her:   https://www.gjernlokaltv.dk/poul-og-bierne/

Poul Fjeldsted underviser i skolebigården

 

Biprodukter – opstået i forbindelse med det at holde bier – eller bi-produkter produceret med afsætning for øje?

Uanset hvordan man ser på det, så kommer der masser af spændende ting ud af at holde bier. De fleste har hørt om og kender til honning, og de ting man kan bruge dette skønne produkt til. Men der er meget andet man kan kaste sig over, hvis lysten skulle være til det.

Biprodukter og enkelte eksempler på brug af produktet – læs mere på Dansk Biavlerforenings hjemmeside Biavl.dk eller “Vi elsker honning” :

  • Honning – godt at spise og bruge i madlavning. Som rørt eller flydende honning eller tavlehonning. Mjød. Sårpleje.
  • Propolis – kan tygges mod ondt i halsen. Bolsjer.
  • Pollen – smagsoplevelse. Findes i bi-brød. Nogle mener det mindsker allergiske reaktioner.
  • Bivoks – vokslys, kosmetik, cremer, sæber, møbelpolish og læderfedt, mm. Dansk bivoks er, pga. sin renhed, eftertragtet i industrien til smøring af materiel.
  • Gele Royal – har antibiotiske egenskaber og en regenererende effekt på celleskader. Bruges f.eks. i bolsjer, mv. og kosmetik.
  • Bi-gift – er blevet benyttet mange steder til at stimulere immunforsvaret. Der er biavlere mener at det virker mod gigt og ledsmerter.
  • Dronelaver og døde bier – evt. i tørret tilstand. Anses flere steder som sund og god spise – endda en delikatesse.

Se mere i Dansk Biavlerforenings blad “Afsætning af biernes produkter