Orienteringsmøde om nye projekter under Landbrugsstyrelsens biavlsprodukter den 8. juli 2023

Institut for Agroøkologi ved Aarhus universitet har fået bevilget tre nye projekter for at forbedre forholdene for biavlen i Danmark. De tre projekter hedder Bedre Biavlspraksis, Bedre Dronninger og Bedre Overvågning af Bisundhed. 

Per Kryger (Offentlig bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet) har i den forbindelse henvendt sig til Hammel og Omegns Biavlerforenings formand Poul Fjeldsted, idet de gerne vil indbyde alle interesserede danske biavlere d. 8. juli 2023 fra kl. 10 til 16 på Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse til et arrangement med fokus på mindre brug af kemi i bekæmpelse af varroa. Der er to foredrag fra en fransk kollega, Fanny Mondet, fra INRAE i Avignon, som i mere end 10 år ikke har bekæmpet varroa i en lokal bigård, hvordan kan deres bier klare dette og hvad gør de for at udbrede den nødvendige viden?

Der vil være praktiske demonstration af nye metoder i vores bier, hvordan man tæller varroa og hvordan man kan bekæmpe uden at bruge kemi. Et detaljeret program kan man finde her.

Programmet kan også ses herunder:

Tilmelding:

Som nævnt i programmet ovenfor er tilmelding gratis, men man skal selv medbringe madpakke eller picnic kurv. Tilmelding kan ske på dette link: Klik her for tilmelding

Man kan læse mere om de tre projekter herunder, eller på dette link her:

Biavlsprodukter 2023-2026

 

Bedre biavlspraksis

Danske biavlere har problemer med varroasyge. Der er behov for en bedre praksis, hvor biavleren følger midepopulationen med tællinger i løbet af sæsonen. Derved kan man rettidigt opdage de bifamilier, der har problemer, og begynde med at få bekæmpet varroamiderne i de pågældende bifamilier.

Der er udviklet metoder til at bekæmpe varroamider uden kemi. Disse metoder gør, at man fortsat kan høste honning men undgå, at varroasyge spredes til andre bifamilier i samme bigård eller i nabobigårde.

Læs mere her

Bedre dronninger

Dronningeavlerne har typisk mange bier der skal passes, og det er en udfordring at få gennemført test af deres avlsmateriale, udover simple målinger af honningproduktion eller stikkelyst. I forbindelse med projektet Vidensdeling har vi drøftet denne udfordring og der var udbredt ønske om at få indført test af danske honningbiers evne til at hæmme væksten af varroa i deres bier. Det er en af de tidskrævende opgave som dronningeavlerne hidtil ikke har formået at løfte i Danmark.

 

Bedre overvågning af bisundhed

I Danmark holdes honningbier af mere end 7000 biavlere. Der er generelt fokus på bisygdomme, for at fastholde en sund bipopulation. Endnu bedre forebyggelse af bisygdom kan opnås ved diagnose før udbrud og ny molekylær teknik har skabt muligheder for detektion af en lang række sygdomskim før udbrud, opfulgt af forebyggende indgreb fra biavleren. I Danmark har fokus været på den meldepligtige ondartet bipest. Andre sygdomme som varroasyge, kalkyngel og sækyngel optræder nok hyppigere end de indrapporteres, fordi de ikke er meldepligtige. Ved at indsamle prøver fra danske biavlere vil vi kortlægge forekomst af 22 skadegørere i Danmark og lære mere om deres betydning for biernes sundhed.

Læs mere her

 

Del dette indlæg

Nyeste indlæg:

Oxalsyre, gløgg og æbleskiver

 Søndag den 10. december kl. 10 behandler vi bierne i skolebigården med oxalsyre.Behandlingen med oxalsyre gennemgåes og vises i praksis. Medlemmer der ønsker det, kan bestille

Læs mere »

Æblepressedag

Som det fremgår af vores kalender, har der været planlagt æblepressedag forskellige steder i Favrskov kommune her i efteråret. I et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening,

Læs mere »