Program for Skolebigården 2015

23.02.2015

Hammel & Omegns Biavlerforening,

 2015 Skolebigården /Program

 

1:Vi har i år et begynderhold, som vi skal undervise i skolebigården. Begynderholdet har betalt kursusgebyr inklusive deltagelse i skolebigårdens program.

2:Medlemmer af Danmarks biavlerforening deltager gratis i skolebigårdens arrangementer.

3:Er du ikke medlem af DBF betaler du kr. 200 for skolebigårdens kursusprogram og øvrige HOB arrangementer og kr. 50 i lokalforeningskontingent. I alt kr. 250.

4:Ønsker du ikke at deltage i skolebigårdens kursusprogram, men gerne vil være medlem af lokalforeningen Hammel og Omegns Biavlerforening, betaler du kr. 50.

Poul Fjeldsted/ Flemming Thorsen

 Program for Skolebigården kan læses her.

Generalforsamling den 29. januar i Gjern

12.01.2015.

Generalforsamling torsdag den 29. januar 2015 kl. 19.00

Gjern Kultur- og Idrætscenter

Skovvejen 6, 8883 Gjern

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Bestyrelsens planer for 2015 samt fastlæggelse af kontingent
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg af formand – på valg Helge Kromann (modtager ikke genvalg)
  7. Valg af bestyrelse og suppleant – på valg Palle Kristensen og Paul Mikkelsen (Begge modtager genvalg)
  8. Valg af revisor – på valg Bjarne Overgaard og Flemming Thorsen
  9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være honningsmagning og kåring af årets bedste honning. Så mød talstærkt op og medbring din bedste honning. Måske er den foreningens bedste honning

 

 

Dansk Biavlskonference 7.- 8. marts i Vejen

07.01.2015.

Dansk Biavlskonference 7.-8. marts 2015

Dansk Biavlskonference er stedet hvor alle Danmarks biavlere mødes til en buket af spændende foredrag og biavlsaktiviteter. Oplev samtidig den store udstilling med biavlsmateriel, biavlernes egne opfindelser og lokalforeningernes arbejde. Du kan tilmelde dig hele programmet, eller blot de dele, der interesserer dig. Fyld bilen og tag afsted sammen med andre biavlere.

 

Den 7. – 8. marts 2015 slår vi atter dørene op til Dansk Biavlskonference, der finder sted i Vejen Idrætscenter.

 

1)     Se programmet for konferencen på nedenstående link.

http://www.biavl.dk/om-foreningen/arrangementer/biavlskonference.html

 

2)      Som noget nyt, vil vi i år lave et ”Foreningshjørne”. Her kan alle lokalforeninger udstille deres gode ideer. Det kan f.eks. være et spændende lokalt foreningsblad, jeres jubilæumsskrift, en ny opfindelse fra skolebigården eller noget helt fjerde. Hvis I har en ide, som kan inspirere andre foreninger, så tag det med. Foreningshjørnet vil være springfyldt med inspiration til det lokale foreningsarbejde.

 

På gensyn den 7. – 8. marts i Vejen Idrætscenter.

Jule-Nyhedsbrev december 2014

18.12.2014

Til medlemmer af Hammel og Omegns Biavlerforening

Hermed Bestyrelsens julehilsen

Her kan du læse om

Status på årets aktiviteter i HOB
Begynderkursus 2015
Generalforsamling den 29. januar 2015

Bestyrelsen ønsker hermed alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nyt år

Pbv. med venlig hilsen

Helge Kromann
Formand

Oxalsyrebehandling i skolebigården

16.11.2014.

Oxalsyrebehandling

 

Lørdag den 13. dec. 2014 kl. 11.00 i skolebigården, Vadstedvej 110, Hammel. Behandling med oxalsyre gennemgås og vises i praksis. Årets kursister får udleveret oxalsyre i ny emballage til behandling af op til 10 bifamilier. I har forhåbentlig gemt den lille doseringssprøjte, I fik udleveret til myresyren. Brug den til dosering af oxalsyren.

Virkelig dårligt vejr kan betyde aflysning. Husk! jeg vil gerne have myresyreflaskerne tilbage.

Kære kursist: Tilmeld dig på flemt@fiberpost.dk og få gratis syre og handsker udleveret d. 13.dec., og gå hjem og gør en indsats mod ”krybet”.

Pfv. Poul & Flemming

Begynderkursus i biavl 2015

15.11.2014

Flemming Thorsen og Poul Fjeldsted er klar med årets begynderkursus.

Er du, eller kender nu nogen, som kunne være interesseret i at begynde som biavler? Så er der nu muligheden for at tilmelde sig og komme i gang.

 

Begynderkursus 2015:

Hammel & Omegns Biavlerforening afholder kursus i biavl for begyndere.

Lørdag den 14. marts kl. 10.00 – 16.00

Lørdag den 21. marts kl. 10.00 – 16.00

Heldagskursus, frokost og kaffe på kursusdagene er indeholdt i kursusgebyret.

Fra uge 17 fortsætter kurset hver 10. dag i skolebigården.

Kursusgebyr kr. 450.

Tilmelding senest lørdag den 14. feb. 2015.

Tilmeldte vil modtage endelig program med nødvendige oplysninger.

Tilmelding til kursusledere:

Flemming Thorsen, flemt@fiberpost.dk  tlf.20261563,

Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com  tlf.23218994