Skolebigården 20. april

23.04.2015.

Mandag den 20. april var den første dag i skolebigården hvor årets begyndere fik “fingrene” i bierne.

Det var en aften som var godt besøgt, med ca. 25 nybegyndere øvrige medlemmer af Biavlerforeningen.

Der er flere billeder under “Skolebigården”

Begynderholdet 2015 i Skolebigården

Begynderholdet 2015 i Skolebigården

 

Nyhedsbrev nr. 1, april 2015

20.04.2015.

Så er årets første nyhedsbrev på gaden.

Nyhedsbrevet indeholder b.la:

Konstituering af bestyrelsen,

Skolebigården,

Begynderkursus,

Skovens dag 10. maj

Honning-og jordbærdag 27 juni,

Bliv biavler,

Udflugt

Læs nyhedsbrevet her

Salg af honning/ Sværmhenter

13.04.2015

Medlemsnyt

Hvis du vil sælge honning til Coop, så følg dette link. men skynd dig, da Coop skal have besked senest 17. april

http://www.biavl.dk/aktuelt/nyheder/977-saelg-nemt-dine-lokale-varer-til-hele-regionen-saelg-nemt-dine-lokale-varer-til-hele-regionen.html

Hvis du vil kontaktes for at hente en bisværm, kan du melde dig via dette link til Danmarks Biavlerforening.

www.biavl.dk -> Om foreningen -> Min side -> rediger mine oplysninger

http://www.winkas.dk/wkwebservices/lister/?wkid=7077&liste=svaermfangere

På vores hjemmeside, under “Bisværm”  er opført hvilke medlemmer af Hammel og Omegns Biavlerforening som vil hente en bisværm

Program for Skolebigården 2015

23.02.2015

Hammel & Omegns Biavlerforening,

 2015 Skolebigården /Program

 

1:Vi har i år et begynderhold, som vi skal undervise i skolebigården. Begynderholdet har betalt kursusgebyr inklusive deltagelse i skolebigårdens program.

2:Medlemmer af Danmarks biavlerforening deltager gratis i skolebigårdens arrangementer.

3:Er du ikke medlem af DBF betaler du kr. 200 for skolebigårdens kursusprogram og øvrige HOB arrangementer og kr. 50 i lokalforeningskontingent. I alt kr. 250.

4:Ønsker du ikke at deltage i skolebigårdens kursusprogram, men gerne vil være medlem af lokalforeningen Hammel og Omegns Biavlerforening, betaler du kr. 50.

Poul Fjeldsted/ Flemming Thorsen

 Program for Skolebigården kan læses her.

Generalforsamling den 29. januar i Gjern

12.01.2015.

Generalforsamling torsdag den 29. januar 2015 kl. 19.00

Gjern Kultur- og Idrætscenter

Skovvejen 6, 8883 Gjern

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Bestyrelsens planer for 2015 samt fastlæggelse af kontingent
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg af formand – på valg Helge Kromann (modtager ikke genvalg)
  7. Valg af bestyrelse og suppleant – på valg Palle Kristensen og Paul Mikkelsen (Begge modtager genvalg)
  8. Valg af revisor – på valg Bjarne Overgaard og Flemming Thorsen
  9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være honningsmagning og kåring af årets bedste honning. Så mød talstærkt op og medbring din bedste honning. Måske er den foreningens bedste honning