Oxalsyrebehandling i Skolebigården

19.12.2013

Lørdag den 30 november var der udlevering og gennemgang af oxalsyrebehandling. Der var et pænt fremmøde af af årets kursister, som fik udleveret oxalsyre til egen bigård.

Flemming gennemgik behandlingen i skolebigården, hvor alle bi-familier blev behandlet.

Flemming er i gang med at holde et oplæg om oxalsyrebehandling

Flemming er i gang med at holde et oplæg om oxalsyrebehandling

Oxalsyren dryppes ned mellem tavlerne

Oxalsyren dryppes ned mellem tavlerne

 

 

 

 

 

 

Efter 12 dage var Freddy (Hammel Biavlerforenings “Altmuligmand”) i skolebigården for at optælle midenedfald. Resultatet var som følger:

Stade 1: 3 mider

Stade 2: 2 mider

Stade 3: 6 mider

Stade 4: 19 mider

Stade 5: 8 mider

Stade 6: 4 mider

Stade 7: 2 mider

De sidste 3 stader har ingen indskud, derfor ingen tællinger.

Ingen af resultaterne er problematiske.

Hvis du gerne vil med i midetællegruppen, kan du indsende dine tællinger på dette link:

http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdIDPF8zdPwmM8Ldm

Begynderkursus 2014

30.11.2013

DSC00507

Begynderkursus 2014: 

Hammel & Omegns Biavlerforening afholder kursus i biavl for begyndere.

Program forventes klar i uge 3, 2014.

Kursusstart:

Uge 10, 2014 i Gjern. Tilmeldte modtager personligt brev med nødvendige oplysninger før kursusstart. Såfremt, der er for få tilmeldte, vil kurset blive slået sammen med begynderkursus i Silkeborg Biavlerforening.

Tilmelding til kursusledere senest i uge 7, 2014:

Flemming Thorsen, flemt@fiberpost.dk  tlf.20261563,

Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com  tlf.23218994

Har du fået ny mail adresse?

29.11.2013

Til medlemmer af Hammel og Omegns Biavlerforening.

Har du inden for det sidste års tid fået ny mail adresse, så send din nye adresse til Webmaster, hvis du vil modtage mail omkring aktiviteter mm. i biavlerforeningen.

MVH. Paul Mikkelsen

Webmaster

paul.mikkelsen@mail.dk

Oxalsyrebehandling

Oxalsyrebehandling

Lørdag den 30. nov. 2013 kl. 10.00 i skolebigården, Vadstedvej 110, Hammel. Behandling med oxalsyre gennemgås og vises i praksis. Årets kursister får udleveret oxalsyre til behandling af op til 10 bifamilier. I kan få udleveret engangshandsker. I har forhåbentlig gemt den lille doseringssprøjte, I fik udleveret til myresyren. Brug den til dosering af oxalsyren.

Virkelig dårligt vejr kan betyde aflysning. Husk! jeg vil gerne have myresyreflaskerne tilbage.

Kære kursist: Tilmeld dig på flemt@fiberpost.dk og få gratis syre og handsker udleveret d. 30.nov., gå hjem og gør en indsats mod ”krybet”.

Pfv. Poul & Flemming

Hærværk i Skolebigården

Hærværk i Skolebigården

Onsdag den 30. oktober blev Flemming Thorsen ringet op angående hærværk på Skolebigårdens bistader. Den nærliggende børnehaven havde set og hørt en flok knægte råbe op og muntre sig i bigården, de forsvandt ned i skoven, følte sig måske opdaget.  Flemming og Poul Fjeldsted kørte hen til Skolebigården for at se hvad der var sket.

Flemming udtaler ”Det viste sig, at det kun var gået ud over et stade. Den var låget taget af og stadet var derefter sparket omkuld ( tydelig mærke efter et velrettet spark).Stadet lå på hovedet, familien har fået en gang regnvand, men det er jo gode bier, vi har, så de havde klaret den. Jeg så dronningen, måske mister vi lidt bier i familien, men forhåbentlig klarer de sig. Ved et andet stade var der pillet ved låget, og et tredie havde mistet den sten, vi normalt har liggende på låget

Vi har valgt foreløbig at afvente situationen, sker der mere, bliver vi nok nødt til at flytte bigården.”

Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen 2014 er fastsat til torsdag den 30. januar 2014 på Frijsendal Friskole i Sall.

Indkaldelse kommer senere.

Referat fra bestyrelsesmøde 10. oktober 2013

Hammel og Omegns Biavlerforening

Referat fra møde i bestyrelsen

10. oktober 2013

Til stede:

Paul, Kurt, Palle, Poul og Helge          

1.Orientering

Der er formandsmøde i DBF den 26. oktober 2013. Formanden har tilmeldt sig, men foreningen er velkommen til at sende yderlig en delegeret??

Niels vil gerne afløses som kasserer og web-master. Det besluttet at palle overtager kasserer jobbet og Paul bliver web-master. Helge og Palle besøger Niels i efterårsferien og få overdraget div. papirere, konto nr. mv.

Paul kontakter Peter Iversen og aftaler et møde, hvor han kan blive sat ind i arbejdet som web-master.

Formanden orienterede kort om arbejdet i DBF.

2. Bordet rundt

Poul: der er indvintret 12 familier i 11 stader. Årets arbejde er afsluttet på nær oxalsyre behandlingen, som er planlagt til en lørdag sidst i november. Står det til Poul skal skolebigården ikke være større, da det bl.a. vil kræve betydelig mere materiel.

Årets fortsætterhold har haft en jævn god tilslutning rent antalsmæssigt, dog med mange forskellige deltagere. Vi kan være i tvivl om, det har været muligt at tage os godt nok af de få begyndere, samtidig med de mange fortsættere.

Poul og Flemming har endnu ikke besluttet om der skal været et egentlig begynder hold til foråret. I givet fald skal det som minimum annonceres i Bibladet.

Der har været lidt optræk til ”hærværk” på nogle af staderne i skolebigården. Flere gange har instruktørerne oplevet, at komme ned i bigården og set stader, der er blevet skubbet rundt på. Forhåbentlig er det kun drengestreger.

Silkeborg Biavlerforening har måttet flytte deres skolebigård pga. en episode i den nærliggende SFO. Hvor et barn angiveligt var blevet stukket af en bi?? Brandvæsenet var blevet tilkaldt for at spule bier væk fra træerne omkring SFO’en.

Paul: Det har været en god sæson i skolebigården. Men det skyldes måske, at man selv er ved at have lidt mere erfaring og er kommet lidt længere selv.

Palle: Deltager i et af DBF’s projekter med en bigård.

Honning og jordbærdagen var en rigtig god oplevelse indtil bierne fandt os i teltet. Har købt foreningens honning, men har godt 40 glas, som foreningen råder over.

3. Evaluering af året arbejde i bigården, Honning og jordbær dagen mv.

Honning og jordbær dagen er et rigtig godt arrangement. Men næste år skal vi sørge for at kunne anvende A-klassens lokale igen, i stedet for et telt.

Arrangementer skal selvfølgelig gentages i 2014.

Evalueringsmødet om årets arbejde i skolebigården er endnu ikke fast sat. Skal evt. kombineres med en aften om behandling af honning og den nye branchekode for produktion af honning (Flemming Thorsen som indleder)

4. Vinterarrangementer

Invitationen fra Århus Biavlerforeningen er sendt ud til HOB’s medlemmer. Det første arrangement om ”Vilde bier” er afholdt den 8. oktober 2013, det næste arrangement om afsætning af honning finder sted den 12. november 2013. Alle er velkommen.

Der er forslag om en aften med indlæg af Flemming Thorsen om honningbehandling og den nye branchekode for produktion af honning. Arrangementet kan evt. kombineres med honningsmagning og kåring af egnens bedste honning. Helge aftaler dato og indhold med Flemming. Sted Gjern Kultur- og idrætscenter. Silkeborg Biavlerforenings medlemmer inviteres til at deltage.

5. Næste års aktiviteter

Udspil fra Poul og Flemming om næste års program i skolebigården og evt. begynderkursus.

Honning og jordbærdagen gentages. Datoen fastsættes fra centralt hold af DBF.

6. Generalforsamling 2013

Generalforsamlingen 2014 blev fastsat til torsdag den 30. januar 2014 på Frijsendal Friskole i Sall.

Helge udsender ”to do” liste samt sørger for annonce i Bibladet. Der udsendes et Nyhedsbrev i december måned til medlemmerne.

Paul har taget en del billeder fra årets arbejde i skolebigården, som han sender til Helge

7. Økonomi og medlemsstatus

Der er pt. 38 medlemmer som også er medlem af DBF, der til kommer der et antal lokalmedlemmer??

Der er pt. 5.290,56 kr. på foreningen konto i Kronjyllands Sparekasse.

Der afventes et regnskab fra årets arbejde i skolebigården.

8. Eventuelt

Efter Niels efter eget ønske har droslet sit bestyrelsesarbejde ned, har bestyrelsen foretaget følgende omfordeling af posterne:

Formand og sekretær:                 Helge Kromann

Næstformand:                            Poul Fjeldsted

Kassere:                                    Palle Kristensen

Web-master:                              Paul Mikkelsen

Kurt Mogensen indtræder i bestyrelsen i stedet for Niels Risager

Referent Helge Kromann

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 10. april 2013

18. april 2013

                 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april 2013

Til Bestyrelsen

Tilstede:

Paul, Kurt, Palle, Peter, Niels, Helge

Afbud:

Poul, Joan

Punkt 1) Meddelser – Bordet rundt

Formanden:

  • Det er aftalt med Flemming at der indkøbet nyt materiel til Skolebigården, så vi fremover ikke hele tiden skal låne materiel hos ham.
  • Evt. ny placering af skolebigården. Palle har fundet en placering på en nedlagt gård ved Røgen, hvor vi måske kan få lov at lave en ny skolebigård. Flemming og Poul har dog meddelt, at i år er der ikke kræfter til at udvide aktiviteterne udover det der allerede er planlagt. Palle laver selv en bigård på stedet i år, så vi holder fast i muligheden.
  • På DBF’s generalforsamling blev Svend Sejr tildelt foreningens guldnål. Vi havde fra HOB også indstillet Flemming Thorsen. Men vores indstilling blev altså ikke imødekommet.  Det blev aftalt at vi selv giver Flemming DBF’s sølvnål på vores næste generalforsamling. Men på et senere tidspunkt vil vi atter indstille Flemming til guldnålen.
  • Foreningens klokke ringede ikke på årets generalforsamling. Formanden havde glemt den på skolen efter generalforsamlingen i 2012. Den befinder sig nu på Lokalhistorisk Arkiv i Hammel, hvor den kan afhentes.

Punkt 2) Evaluering af generalforsamlingen 2013 – Konstituering af bestyrelsen

Formand og sekretær: Helge

Næstformand: Poul

Kassere og webmaster: Niels

Paul og Palle: Slyngning af honning fra bigården samt anden hjælp i bigården

Det blev aftalt at Peter lægger foreningens hjemmeside over i Word Press. Peter og Niels aftaler selv selve overdragelsen og hjælpes i fællesskab med at sætte den nye hjemmeside op. Peter a jour fører siden indtil Niels er klar til at overtage siden.  Hvis man har materiale til hjemmesiden sendes det til Peter indtil næremere besked tilgår.

Der var stor tilfredshed med årets generalforsamling og den efterfølgende honningsmagning og kåring af foreningens bedste honning.

Punkt 3) Evaluering af vinterens arrangementer

Der var ligeledes tilfredshed med de 2 arrangementer foreningen har haft i vinter sammen med Silkeborg Biavlerforening, først aftenen i Silkeborg med brygning af mjød og vores aften i Grauballe med Flemming Vejsnæs om afsætning af honning. Der deltog mellem 20 og 30 medlemmer ved begge arrangementer.

Punkt 4) Generalforsamling i Danmarks Biavlerforening den 17. marts 2013

Bestyrelsens skriftlige beretning vedlægges referatet.

Punkt 5) Kursusaktiviteter i 2013

Se det allerede udsendte program for Skolebigården og Kursusvirksomhed.

Punkt 6) Skolebigården

Der afholdes ikke noget egentlig begynderkursus i år. Der er dog tilmeldt 5 – 6 begyndere. Flemming planlægger evt. et par formiddage i weekenden med teori og praksis hjemme på adressen i Gjern. Ellers er det tanken at begynderne få et af staderne i skolebigården og undervises af et par af de gode fortsættere.

Punkt 7) Drøftelse af aktiviteter i 2013 – herunder Honning og jordbærdagen den 29. juni 2013

Honning og jordbærdagen gennemføres efter samme læst, som de foregående år. Med fratagning af honning med efterfølgende slyngning i A-klassens værksted.

Helge udarbejder en ”to do” liste med de forskellige arbejdsopgaver for dagen.

Det blev foreslået at der udstilles et tomt stade med forskellige typer af tavler

–          Tavle med forseglet honning

–          Slynget tavle

–          Jomfru tavle

–          Brugte yngeltavler

Desuden blev der foreslået at man udstiller eksempler på den mangfoldighed af produkter, der kommer fra biavlen:

–          Honning

–          Propolis

–          Pollen

–          Voks

Der skal også udsendes en pressemeddelelse, indlæg til Bibladet og bestilling af materiale i DBF.

Forslag til arrangementer den kommende vinter modtages gerne.

Punkt 8) Økonomi og medlemstal

Foreningen har pt. Et indestående på 10.540,56 kr.

Niels følger op med en revideret medlemsliste sammen med Flemming Thorsen inkl. Lokalforeningsmedlemmer.

9) Eventuelt

Referent Helge

Ny hjemmeside

Biavlerforeningen er ved at få ny hjemmeside. Det sker i løbet af uge 43. Lige nu kan du kun finde kontaktoplysninger, lidt om bestyrelsen og vedtægterne på sitet