Begynderkursus 2019

21.12.2018

Hammel & Omegns Biavlerforening

hammel-bi.dk

Begynderkursus 2019             

Hammel og Omegns biavlerforening afholder kursus i biavl for begyndere

Den teoretiske del

Den teoretiske del af kurset foregår i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6,  8883 Gjern kl. 19-22 over fire torsdage: Den 7. marts, 14. marts, 21. marts og 28. marts.  I pausen serveres der Kaffe og franskbrød med forskellige typer honning.

Der undervises i bisamfundets sammensætning, biernes livscyklus, årets gang i bigården, indretning og placering af bigården, biernes sygdomme, honninghøst og honningbehandling, fodring og indvintring  og biavlerensredskaber.

Den praktiske del

Fra uge 17 fortsætter kurset med den praktiske del i skolebigården ved Klintholm. Vadstedvej 110, 8450 Hammel, alle dage kl. 19.00. Vi underviser hver tiende dag skiftende mellem mandage og torsdage.

Datoer: 25. april, 6. maj, 16. maj, 27. maj, 6. juni, 17. juni , 27. juni, 8. juli, 18. juli, 29. juli, 8. august og 19. august.

Herefter følger en særlig plan for indvintring. Det er muligt at få et fornuftigt udbytte af kurset uden at møde op alle gange.

Aftenerne forløber i store træk med et teoretisk oplæg om, hvad der rent praktisk skal gøres under gennemgangen af bifamilierne, og afsluttes med en hyggelig snak om aftenens oplevelser og besvarelse af spørgsmål over en kop kaffe og en honningmad.

Tilmelding og kursusgebyr

Tilmelding senest den 28.februar 2019 til: Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 2321 8994. Der kan optages 15 begyndere på holdet, som optages efter først til mølle princippet

Tilmeldte vil modtage endeligt program med flere oplysninger

Kursusgebyr i alt kr. 600. Kontonummer oplyses ved bekræftelse på tilmeldingen

Med venlig hilsen

Kursuslederne Bjørk Jeppsson og Bjarne Overgaard

Foredrag om nyt forskningsprojekt om bier

21.12.2018.

Yoko Louise Dupont har sendt følgende meddelelse til Hammel og Omegns Biavlerforening.

Jeg har længe tænkt på, at jeg skulle kontakte Hammel og omegns biavlerforening, da jeg p.t. leder et forskningsprojekt om sprøjtegiftes effekt på honningbier. Måske har du set vores annoncering i det seneste nummer af bibladet? I et stort landskabsforsøg, som skal køre i 2019-2020, skal vi udføre en eksperimentel sprøjtning på Aarhus Universitets forsøgsfacilitet ved Foulum (nær Viborg), hvor vi nøje skal følge og måle på et antal bifamilier, som står ved den sprøjtede mark. Vi har også et landskabsmæssigt tilsvarende kontrolområde uden sprøjtning, hvor vi også undersøger bier, og dette område ligger tæt på Hammel. På grund af den eksperimentelle sprøjtning, holder vi et informationsmøde sidst i januar, hvor vi fortæller nærmere om projektet, dels i Foulum og dels i Aarhus (se tid og sted i vedhæftede). Jeg tænkte, om det måske kunne have interesse for jeres medlemmer, og om du vil slå invitationen op i jeres program og/eller cirkulere den til interesserede.

Læs annonceringen fra Bibladet

Invitation til foredrag i Bjerringbro Biavlerforening

04.12.2018

Bjerringbro Biavlerforening inviterer hermed til foredrag den 18. februar 2019.

 

Taler er konsulent ved Danmarks Biavlerforening; Flemming Vejsnæs.

Emnet er “fremtidens biavl med de udfordringer og muligheder der er med sygdomsbekæmpelse, nye metoder, klima mm.”

 

 Vi håber på, at vi får et par hyggelige timer med inspiration, tips og ideer til biavlen.

Foredraget holdes på Bøgeskovskolen, Koldskær 8 Bjerringbro. 

Tirsdag den 18. februar 2019 klokken 19:00. 

Pris: kr. 30,- inkl. kaffe m. brød, der kan derudover tilkøbes vand/øl.

 

Tilmelding til Kim@dyrberg.org  eller cwh@energimail.dk   Senest den 10. januar.

Mvh

Bjerringbro og Omegns Biavlerforening

Nyhedsbrev nr. 3, Nov. 2018

26.11.2018.

Nyhedsbrev november.

Hermed er årets seneste og sidste Nyhedsbrev på nettet.

Af indhold kan du b.la læse:

 • Julehilsen til medlemmerne
 • Oxalsyrebehandling med efterfølgende gløgg og æbleskiver
 • Indkaldelse til Generalforsamling den 30. januar 2019
 • Foredrag “Biernes produkter” med Lars Bo Christensen den 5. februar 2019. Foredraget koster 40. kr pr. person.
 • Begynderkursus i biavl 2019

Nyhedsbrevet kan læses her, eller under punktet “Arkiv”

Sensorikaften omkring honning, mandag den 5. november

19.10.2018

Marie Behrens og Carsten Madsen har deltaget i et Sensorikkursus afholdt af DBF, de vil gerne videregive viden fra dette kursus omkring bedømmelse af honning. Aftenen afhodes mandag den 5. november klokken 19,00 i Gjern Kulturhus. Aftenen er for medlemmer af HOB. der kommer nærmere vedrørende tilmelding mm.

Hammel og Omegens Biavlerforening holder en aften med sensoriken omkring honning, en fortælling om hvordan man bedømmer honningen på smag og udseende. Du kan tage din egen honning med og få den bedømt af andre i foreningen. Der er præmie til den der får flest point.

 

Det er vigtigt at du læser indlægget i Bi-bladet fra sep. for at forstå hvad der ligger bag sensorikken og forståelsen af denne.

 

 Marie og Carsten

Kursus for instruktører i bestøvningsbiavl

19.10.2018.

 

Til alle medlemmer i Hammel og Omegns Biavlerforening.

Danmarks Biavlerforening tilbyder et kursus i bestøvningsbiavl.

Hvis det er noget for dig så henvend dig til Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com eller 23218994

Kursus for instruktører i bestøvningsbiavl

 

Behovet for bestøvning af afgrøder er der, men der mangler bestøvningsbiavlere, især i nogle områder. Bestøvningsaftalerne kan give biavlere en god ekstraindtægt, hvad enten man fokuserer på en biavl, hvor man udlejer en lille eller stor del af sine bier til bestøvning. Det er derfor målet at uddanne 30 instruktører inden for emnet, og dermed er det håbet at der kan blive afholdt møder og kurser rundt omkring i landet, som kan give flere biavlere lyst til at udleje bifamilier til bestøvning.

 

Vedlagt er invitation til kurset, vi håber at mange lokalforeninger vil finde en relevant person til kurset.

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. september 2018

06.10.2018.

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 26.september.

I referatet kan du bl.a læse om

 • Bi pest i Århus
 • 3 medlemmer af HOB har bestået kurset “Kyndige biavlere”
 • Medlems status.
 • Begynderkursus 2018.
 • Ny instruktør på den teoretiske del af begynderkursus 2019.
 • Skolebigården 2018.
 • Ingen bi sløjdt i vinter, men derimod  Sensorik aften. Gløgg og æbleskiver. Så bivenlige planter.

Referatet kan læses her.