Nyhedsbrev nr. 2, februar 2019

08.03.2019.

Så er Nyhedsbrev nr. 2 skrevet.

Læs bl.a.

  • Generalforsamling
  • Kontingent struktur
  • Foredrag med Lars Bo Christensen
  • Begynderkursus 2019
  • Nyt fra Skolebigården
  • Konstituerende bestyrelsesmøde
  • Arbejdsgrupper 2019
  • Årets arrangementer

Foredrag med Lars Bo Christensen

04.02.2019

”Biernes produkter ”
Hammel og Omegns Biavlerforening inviterer til foredrag, for biavlere og andre interesserede, med
Lars Bo Christensen, Gjøl Bigård, tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19-21.30

Gjern Kultur og Idrætscenter

Læs pressemeddelese her

Begynderkursus 2019

21.12.2018

Hammel & Omegns Biavlerforening

hammel-bi.dk

Begynderkursus 2019             

Hammel og Omegns biavlerforening afholder kursus i biavl for begyndere

Den teoretiske del

Den teoretiske del af kurset foregår i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6,  8883 Gjern kl. 19-22 over fire torsdage: Den 7. marts, 14. marts, 21. marts og 28. marts.  I pausen serveres der Kaffe og franskbrød med forskellige typer honning.

Der undervises i bisamfundets sammensætning, biernes livscyklus, årets gang i bigården, indretning og placering af bigården, biernes sygdomme, honninghøst og honningbehandling, fodring og indvintring  og biavlerensredskaber.

Den praktiske del

Fra uge 17 fortsætter kurset med den praktiske del i skolebigården ved Klintholm. Vadstedvej 110, 8450 Hammel, alle dage kl. 19.00. Vi underviser hver tiende dag skiftende mellem mandage og torsdage.

Datoer: 25. april, 6. maj, 16. maj, 27. maj, 6. juni, 17. juni , 27. juni, 8. juli, 18. juli, 29. juli, 8. august og 19. august.

Herefter følger en særlig plan for indvintring. Det er muligt at få et fornuftigt udbytte af kurset uden at møde op alle gange.

Aftenerne forløber i store træk med et teoretisk oplæg om, hvad der rent praktisk skal gøres under gennemgangen af bifamilierne, og afsluttes med en hyggelig snak om aftenens oplevelser og besvarelse af spørgsmål over en kop kaffe og en honningmad.

Tilmelding og kursusgebyr

Tilmelding senest den 28.februar 2019 til: Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 2321 8994. Der kan optages 15 begyndere på holdet, som optages efter først til mølle princippet

Tilmeldte vil modtage endeligt program med flere oplysninger

Kursusgebyr i alt kr. 600. Kontonummer oplyses ved bekræftelse på tilmeldingen

Med venlig hilsen

Kursuslederne Bjørk Jeppsson og Bjarne Overgaard

Foredrag om nyt forskningsprojekt om bier

21.12.2018.

Yoko Louise Dupont har sendt følgende meddelelse til Hammel og Omegns Biavlerforening.

Jeg har længe tænkt på, at jeg skulle kontakte Hammel og omegns biavlerforening, da jeg p.t. leder et forskningsprojekt om sprøjtegiftes effekt på honningbier. Måske har du set vores annoncering i det seneste nummer af bibladet? I et stort landskabsforsøg, som skal køre i 2019-2020, skal vi udføre en eksperimentel sprøjtning på Aarhus Universitets forsøgsfacilitet ved Foulum (nær Viborg), hvor vi nøje skal følge og måle på et antal bifamilier, som står ved den sprøjtede mark. Vi har også et landskabsmæssigt tilsvarende kontrolområde uden sprøjtning, hvor vi også undersøger bier, og dette område ligger tæt på Hammel. På grund af den eksperimentelle sprøjtning, holder vi et informationsmøde sidst i januar, hvor vi fortæller nærmere om projektet, dels i Foulum og dels i Aarhus (se tid og sted i vedhæftede). Jeg tænkte, om det måske kunne have interesse for jeres medlemmer, og om du vil slå invitationen op i jeres program og/eller cirkulere den til interesserede.

Læs annonceringen fra Bibladet

Invitation til foredrag i Bjerringbro Biavlerforening

04.12.2018

Bjerringbro Biavlerforening inviterer hermed til foredrag den 18. februar 2019.

 

Taler er konsulent ved Danmarks Biavlerforening; Flemming Vejsnæs.

Emnet er “fremtidens biavl med de udfordringer og muligheder der er med sygdomsbekæmpelse, nye metoder, klima mm.”

 

 Vi håber på, at vi får et par hyggelige timer med inspiration, tips og ideer til biavlen.

Foredraget holdes på Bøgeskovskolen, Koldskær 8 Bjerringbro. 

Tirsdag den 18. februar 2019 klokken 19:00. 

Pris: kr. 30,- inkl. kaffe m. brød, der kan derudover tilkøbes vand/øl.

 

Tilmelding til Kim@dyrberg.org  eller cwh@energimail.dk   Senest den 10. januar.

Mvh

Bjerringbro og Omegns Biavlerforening