Referat fra bestyrelsesmøde 10. april 2013

18. april 2013

                 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april 2013

Til Bestyrelsen

Tilstede:

Paul, Kurt, Palle, Peter, Niels, Helge

Afbud:

Poul, Joan

Punkt 1) Meddelser – Bordet rundt

Formanden:

  • Det er aftalt med Flemming at der indkøbet nyt materiel til Skolebigården, så vi fremover ikke hele tiden skal låne materiel hos ham.
  • Evt. ny placering af skolebigården. Palle har fundet en placering på en nedlagt gård ved Røgen, hvor vi måske kan få lov at lave en ny skolebigård. Flemming og Poul har dog meddelt, at i år er der ikke kræfter til at udvide aktiviteterne udover det der allerede er planlagt. Palle laver selv en bigård på stedet i år, så vi holder fast i muligheden.
  • På DBF’s generalforsamling blev Svend Sejr tildelt foreningens guldnål. Vi havde fra HOB også indstillet Flemming Thorsen. Men vores indstilling blev altså ikke imødekommet.  Det blev aftalt at vi selv giver Flemming DBF’s sølvnål på vores næste generalforsamling. Men på et senere tidspunkt vil vi atter indstille Flemming til guldnålen.
  • Foreningens klokke ringede ikke på årets generalforsamling. Formanden havde glemt den på skolen efter generalforsamlingen i 2012. Den befinder sig nu på Lokalhistorisk Arkiv i Hammel, hvor den kan afhentes.

Punkt 2) Evaluering af generalforsamlingen 2013 – Konstituering af bestyrelsen

Formand og sekretær: Helge

Næstformand: Poul

Kassere og webmaster: Niels

Paul og Palle: Slyngning af honning fra bigården samt anden hjælp i bigården

Det blev aftalt at Peter lægger foreningens hjemmeside over i Word Press. Peter og Niels aftaler selv selve overdragelsen og hjælpes i fællesskab med at sætte den nye hjemmeside op. Peter a jour fører siden indtil Niels er klar til at overtage siden.  Hvis man har materiale til hjemmesiden sendes det til Peter indtil næremere besked tilgår.

Der var stor tilfredshed med årets generalforsamling og den efterfølgende honningsmagning og kåring af foreningens bedste honning.

Punkt 3) Evaluering af vinterens arrangementer

Der var ligeledes tilfredshed med de 2 arrangementer foreningen har haft i vinter sammen med Silkeborg Biavlerforening, først aftenen i Silkeborg med brygning af mjød og vores aften i Grauballe med Flemming Vejsnæs om afsætning af honning. Der deltog mellem 20 og 30 medlemmer ved begge arrangementer.

Punkt 4) Generalforsamling i Danmarks Biavlerforening den 17. marts 2013

Bestyrelsens skriftlige beretning vedlægges referatet.

Punkt 5) Kursusaktiviteter i 2013

Se det allerede udsendte program for Skolebigården og Kursusvirksomhed.

Punkt 6) Skolebigården

Der afholdes ikke noget egentlig begynderkursus i år. Der er dog tilmeldt 5 – 6 begyndere. Flemming planlægger evt. et par formiddage i weekenden med teori og praksis hjemme på adressen i Gjern. Ellers er det tanken at begynderne få et af staderne i skolebigården og undervises af et par af de gode fortsættere.

Punkt 7) Drøftelse af aktiviteter i 2013 – herunder Honning og jordbærdagen den 29. juni 2013

Honning og jordbærdagen gennemføres efter samme læst, som de foregående år. Med fratagning af honning med efterfølgende slyngning i A-klassens værksted.

Helge udarbejder en ”to do” liste med de forskellige arbejdsopgaver for dagen.

Det blev foreslået at der udstilles et tomt stade med forskellige typer af tavler

–          Tavle med forseglet honning

–          Slynget tavle

–          Jomfru tavle

–          Brugte yngeltavler

Desuden blev der foreslået at man udstiller eksempler på den mangfoldighed af produkter, der kommer fra biavlen:

–          Honning

–          Propolis

–          Pollen

–          Voks

Der skal også udsendes en pressemeddelelse, indlæg til Bibladet og bestilling af materiale i DBF.

Forslag til arrangementer den kommende vinter modtages gerne.

Punkt 8) Økonomi og medlemstal

Foreningen har pt. Et indestående på 10.540,56 kr.

Niels følger op med en revideret medlemsliste sammen med Flemming Thorsen inkl. Lokalforeningsmedlemmer.

9) Eventuelt

Referent Helge

Del dette indlæg

Nyeste indlæg: