Referat fra bestyrelsesmøde 10. oktober 2013

Hammel og Omegns Biavlerforening

Referat fra møde i bestyrelsen

10. oktober 2013

Til stede:

Paul, Kurt, Palle, Poul og Helge          

1.Orientering

Der er formandsmøde i DBF den 26. oktober 2013. Formanden har tilmeldt sig, men foreningen er velkommen til at sende yderlig en delegeret??

Niels vil gerne afløses som kasserer og web-master. Det besluttet at palle overtager kasserer jobbet og Paul bliver web-master. Helge og Palle besøger Niels i efterårsferien og få overdraget div. papirere, konto nr. mv.

Paul kontakter Peter Iversen og aftaler et møde, hvor han kan blive sat ind i arbejdet som web-master.

Formanden orienterede kort om arbejdet i DBF.

2. Bordet rundt

Poul: der er indvintret 12 familier i 11 stader. Årets arbejde er afsluttet på nær oxalsyre behandlingen, som er planlagt til en lørdag sidst i november. Står det til Poul skal skolebigården ikke være større, da det bl.a. vil kræve betydelig mere materiel.

Årets fortsætterhold har haft en jævn god tilslutning rent antalsmæssigt, dog med mange forskellige deltagere. Vi kan være i tvivl om, det har været muligt at tage os godt nok af de få begyndere, samtidig med de mange fortsættere.

Poul og Flemming har endnu ikke besluttet om der skal været et egentlig begynder hold til foråret. I givet fald skal det som minimum annonceres i Bibladet.

Der har været lidt optræk til ”hærværk” på nogle af staderne i skolebigården. Flere gange har instruktørerne oplevet, at komme ned i bigården og set stader, der er blevet skubbet rundt på. Forhåbentlig er det kun drengestreger.

Silkeborg Biavlerforening har måttet flytte deres skolebigård pga. en episode i den nærliggende SFO. Hvor et barn angiveligt var blevet stukket af en bi?? Brandvæsenet var blevet tilkaldt for at spule bier væk fra træerne omkring SFO’en.

Paul: Det har været en god sæson i skolebigården. Men det skyldes måske, at man selv er ved at have lidt mere erfaring og er kommet lidt længere selv.

Palle: Deltager i et af DBF’s projekter med en bigård.

Honning og jordbærdagen var en rigtig god oplevelse indtil bierne fandt os i teltet. Har købt foreningens honning, men har godt 40 glas, som foreningen råder over.

3. Evaluering af året arbejde i bigården, Honning og jordbær dagen mv.

Honning og jordbær dagen er et rigtig godt arrangement. Men næste år skal vi sørge for at kunne anvende A-klassens lokale igen, i stedet for et telt.

Arrangementer skal selvfølgelig gentages i 2014.

Evalueringsmødet om årets arbejde i skolebigården er endnu ikke fast sat. Skal evt. kombineres med en aften om behandling af honning og den nye branchekode for produktion af honning (Flemming Thorsen som indleder)

4. Vinterarrangementer

Invitationen fra Århus Biavlerforeningen er sendt ud til HOB’s medlemmer. Det første arrangement om ”Vilde bier” er afholdt den 8. oktober 2013, det næste arrangement om afsætning af honning finder sted den 12. november 2013. Alle er velkommen.

Der er forslag om en aften med indlæg af Flemming Thorsen om honningbehandling og den nye branchekode for produktion af honning. Arrangementet kan evt. kombineres med honningsmagning og kåring af egnens bedste honning. Helge aftaler dato og indhold med Flemming. Sted Gjern Kultur- og idrætscenter. Silkeborg Biavlerforenings medlemmer inviteres til at deltage.

5. Næste års aktiviteter

Udspil fra Poul og Flemming om næste års program i skolebigården og evt. begynderkursus.

Honning og jordbærdagen gentages. Datoen fastsættes fra centralt hold af DBF.

6. Generalforsamling 2013

Generalforsamlingen 2014 blev fastsat til torsdag den 30. januar 2014 på Frijsendal Friskole i Sall.

Helge udsender ”to do” liste samt sørger for annonce i Bibladet. Der udsendes et Nyhedsbrev i december måned til medlemmerne.

Paul har taget en del billeder fra årets arbejde i skolebigården, som han sender til Helge

7. Økonomi og medlemsstatus

Der er pt. 38 medlemmer som også er medlem af DBF, der til kommer der et antal lokalmedlemmer??

Der er pt. 5.290,56 kr. på foreningen konto i Kronjyllands Sparekasse.

Der afventes et regnskab fra årets arbejde i skolebigården.

8. Eventuelt

Efter Niels efter eget ønske har droslet sit bestyrelsesarbejde ned, har bestyrelsen foretaget følgende omfordeling af posterne:

Formand og sekretær:                 Helge Kromann

Næstformand:                            Poul Fjeldsted

Kassere:                                    Palle Kristensen

Web-master:                              Paul Mikkelsen

Kurt Mogensen indtræder i bestyrelsen i stedet for Niels Risager

Referent Helge Kromann

 

 

 

 

Del dette indlæg

Nyeste indlæg: