Biinspektør i HOBs område

Niels Rasmussen Elhøjvej 7, 8471 Sabro, 20948738  greni8471@gmail.com

Er man som biavler i tvivl om, hvorvidt ens bier er blevet syge, kan man henvende sig til biinspektøren, der vil være behjælpelig med at vurdere situationen.

Biinspektørens arbejde består i at indsamle informationer om sygdomme i bifamilierne, vejlede i forbindelse med sygdom og efterfølgende kontrollere om sygdommen er bragt under kontrol. I tilfælde af f.eks. bipest skal alle familier i en radius på to kilometer omkring udbruddet undersøges.

Ved mistanke om sygdomme, er det gratis at få hjælp fra biinspektøren.

Er du tilmeldt det Centrale
BigårdsRegister? (CBR)

Formålet med CBR er at lave et digitalt register over Bigårdenes placering over hele landet. Registeret er ikke offentlig, og den enkelte biavler kan kun se sine egne bigårde i registeret.

Biinspektørerne har adgang til registeret, således at de hurtigt kan se bigårde i nærhed af sygdomsramte bifamilier.

Udfærdigelse af Sundhedsattester, som bliver brugt ved flytning, køb og salg af bifamilier, vil fremover foregå elektronisk i BigårdsRegisteret.

Hammel og Omegns Biavlerforening opfordrer medlemmerne i foreningen til at registrere bigårde i CBR registeret.

Tilmelding i Det Centrale BigårdsRegigster er obligatorisk

Brug nedenstående link til at komme ind på CBR. Øverst til venstre på siden skal du trykke på Log ind, du bliver logget ind ved hjælp af din NemId kode.

Link til CBR https://cbr.pdir.dk/

Hvornår skal en bigård synes?

Hvis bierne flyttes.

Hvis bierne sælges, overdrages eller lånes ud.

Det er sælger, der skal sørge for syn.

Det er alle stader i bigården der skal synes

Syn af bigårde i HOB´s område, kan foretages af

Niels Rasmussen, Elhøjvej 7, Fajstrup, 8471 Sabro  20948738 greni8471@gmail.com

Flemming Bech Thorsen, Skovbakken 8, 8883 Gjern 20261563 flemt@fiberpost.dk

Poul Fjeldsted, Svostrupvej 23, 8883 Gjern, 23218994, fjeldstedpoul@gmail.com

Bjarne Overgaard, Hammelvej 12, 8883 Gjern, 29267057, overgaard.b@gmail.com

Peter Poulsen, Langelinie 69, 8471 Sabro, 20688084, petersbiavl@gmail.com

Jens Jørgen Mose, Hindhøjen 120, 8382 Hinnerup, 29712065, jensjorgenmose@gmail.com

Torsten Sandorff, Vadstedvej 230, 8450 Hammel, 51729862, torsten.sandorff@me.com