Biinspektør i HOBs område

Niels Rasmussen Elhøjvej 7, 8471 Sabro, 20948738  greni8471@gmail.com

Er man som biavler i tvivl om, hvorvidt ens bier er blevet syge, kan man henvende sig til biinspektøren, der vil være behjælpelig med at vurdere situationen.

Biinspektørens arbejde består i at indsamle informationer om sygdomme i bifamilierne, vejlede i forbindelse med sygdom og efterfølgende kontrollere om sygdommen er bragt under kontrol. I tilfælde af f.eks. bipest skal alle familier i en radius på to kilometer omkring udbruddet undersøges.

Ved mistanke om sygdomme, er det gratis at få hjælp fra biinspektøren.

Er du tilmeldt det Centrale
BigårdsRegister? (CBR)

Formålet med CBR er at lave et digitalt register over Bigårdenes placering over hele landet. Registeret er ikke offentlig, og den enkelte biavler kan kun se sine egne bigårde i registeret.

Biinspektørerne har adgang til registeret, således at de hurtigt kan se bigårde i nærhed af sygdomsramte bifamilier.

Udfærdigelse af Sundhedsattester, som bliver brugt ved flytning, køb og salg af bifamilier, vil fremover foregå elektronisk i BigårdsRegisteret.

Hammel og Omegns Biavlerforening opfordrer medlemmerne i foreningen til at registrere bigårde i CBR registeret.

Tilmelding i Det Centrale BigårdsRegigster er obligatorisk

Brug nedenstående link til at komme ind på CBR. Øverst til venstre på siden skal du trykke på Log ind, du bliver logget ind ved hjælp af din NemId kode.

Link til CBR https://cbr.pdir.dk/

Hvornår skal en bigård synes?

Hvis bierne flyttes, sælges, overdrages eller lånes ud. 

Det er sælger, der skal sørge for syn. Og det er alle stader i bigården der skal synes

Syn af bigårde i HOB´s område, kan foretages af en Kyndig biavler:

Bliv Kyndig biavler

Vores biinspektør opfordre til at man uddanner til Kyndig biavler, og tilføjer at det er gratis.

Se mere under biforskning.dk

Bisygdomskursus

Bisygdomskursus 2024

Uddannelse til kyndig biavler

Hvis du ønsker at blive uddannet som kyndig biavler skal du gennemføre et bisygdomskursus. Kurset består af en teoretisk og praktisk del. Den teoretiske del foregår over 3 dage og afholdes af Aarhus Universitet.

Praktisk del af kurset

Efter den teoretiske del af kurset bliver du kontaktet af en kursusinstruktør, som vil stå for den praktiske del af kurset. Når den praktiske del er gennemført og bestået, udsteder Landbrugstyrelsen dit legitimationskort. 

Kursusdato 

Datoen for næste kursus er endnu ikke fastlagt, men vi forventer det bliver i første halvdel af 2024. 

Dokumentation 

For at deltage i kurset skal du dokumentere, at du har haft bier i mindst tre år. Det kan du gøre ved indsende  en sundhedsattest eller ved at biavlerforeningen dokumenterer, at du har været medlem i mindst tre år. Dokumentationen sendes til Charlotte Knudsen på mail charlotte.knudsen@agro.au.dk eller uploades ved tilmelding. 

Tilmelding

Hvis du ønsker at vi kontakter dig, når datoerne er fastlagt og tilmelding er mulig, kan du sende en mail til Charlotte Knudsen på mail charlotte.knudsen@agro.au.dk så skriver vi dig op på vores venteliste.

Se mere her