Udlån af honningpresse og honningslynge

 

 Udlån af HOB honningpresse:

 

 Bliv medlem af ”Presselogen HOB”.

Alle medlemmer af HOB kan blive medlem af Presselogen, ved at betale et engangsbidrag på 150 kr. Herefter kan Honningpressen lånes efter behov, så længe biavleren er medlem af HOB. Bidraget kan ikke tilbagebetales.

Bidraget indbetales på foreningens konto 5347 – 0000244188. Husk at anføre tydeligt navn på indbetalingen.

Udlån af Foreningens honningslynger

Hammel & Omegns Biavlerforening har to honningslynger. En er motordrevet, den anden er hånddrevet. Medlemmerne kan frit låne dem efter behov. Alle udlån sker ved henvendelse til Henrik Knudsen tlf 2162 4015. Normalt står slyngerne i containeren ved skolebigården. Det aftales i hvert enkelt tilfælde, hvor slyngen skal hentes og hvor den skal afleveres. Under alle omstændigheder skal den altid afleveres rengjort.