Udlån af honningpresse.

Ulån af honningpresse.

 

Udlån af HOB honningpresse:

 

Medlem af ”Presselogen HOB”.

Alle medlemmer af HOB kan blive medlem af Presselogen, ved at betale et engangsbidrag på 150 kr. Herefter kan Honningpressen lånes efter behov, så længe biavleren er medlem af HOB. Bidraget kan ikke tilbagebetales.

Bidraget indbetales på foreningens konto 5347 – 0000244188. Husk at anføre tydeligt navn på indbetalingen.