Nyhedsbrev nr. 3, December 2023

Hammel og Omegns Biavlerforening


Nyhedsbrev nr. 3, december 2023

Kære biavler

Bestyrelsen ønsker jer alle og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Bestyrelsens ønsker, for det kommende år, er at vi sammen kan fortsætte med at udvikle foreningen til glæde for os selv og ikke mindst til gavn for biavlen.

Foreningen har indvintret 8 produktionsfamilier og 5 småfamilier. Generelt set har året været over middel især set i forhold til honningudbyttet i foråret. Desværre har vi været ramt at et enkelt udbrud af kalkyngel. 15 begyndere har gennemført begynderundervisningen under kyndig vejledning fra instruktørerne.
Sideløbende med den almindelige gennemgang af bi-familierne har et lille udvalg fuldført det første år med behovsbaseret varroabekæmpelse. Udvalgene i den nye struktur har arbejdet rigtig flot med opgaverne, så det lover godt for mulighederne for at inddrage endnu flere medlemmer i arbejdet med bierne mv. Vi kan se tilbage på et bi år, med mange aktiviteter i foreningen. Det har som altid været en fornøjelse at opleve jeres aktive deltagelse. Tak for det.

Oxalsyrebehandling, gløgg og æbleskiver
Søndag den 10. december kl. 10 behandler vi bi-familierne i skolebigården med oxalsyre. Behandling med oxalsyre gennemgås og vises i praksis. De medlemmer der har bestilt oxalsyre, hos Freddy, kan i skolebigården få udleveret den færdigblandede oxalsyre til behandling af egne bier.

De der ikke selv har en tidligere udleveret syrefast flaske med, skal betale 10 kr. i depositum for en ny syrefast flaske. Har du en rest myresyre i flasken, afleverer du den bare med indhold. Af sikkerhedsmæssige grunde udleverer vi oxalsyre i flasker, hvorpå der står oxalsyre. Næste år kan du aflevere oxalsyre-flasken i bytte for en flaske med myresyre/oxalsyre.

Efter oxalsyrebehandlingen er foreningen vært ved behandling af biavlerne med gløgg og æbleskiver. Det vil være dejligt at se rigtig mange af jer ved denne bi-årets sidste aktivitet.

Behovsbaseret varroabekæmpelse
Søndag den 10. december vil I som afslutning på oxalsyrebehandlingen få en status på projektet ”Behovsbaseret varroabekæmpelse” Vi har gennem hele sæsonen løbende vasket bier i sprit og talt mider opgjort pr. 100 bier. Resultaterne viser sig at være meget forskellige fra bifamilie til bifamilie generelt, men også i samme bigård. Kom og lyt med, det er rigtig spændende og tænk, hvis vi kan undgå at plage bierne med nogle af behandlingerne og dermed få nogle sundere bifamilier. Det er vores håb at endnu flere af jer vil være med i projektet til næste år.

Generalforsamling
Mandag den 29. januar 2024 kl. 19.00 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening sin ordinære generalforsamling i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, ser således ud:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder korte beretninger fra udvalgene
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år
5. Forslag fra medlemmerne
6. Forslag til budget, herunder kontingent fastsættelse
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelse og suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. (15. jan. 2024)

Punkt 7 valg af formand. På valg er Poul Fjeldsted, som ikke ønsker genvalg. Efter 16 år i bestyrelsen, heraf 9 år som formand, må der friske kræfter til for at sikre foreningens fortsatte udvikling.

Punkt 8 valg af bestyrelse og suppleant. På valg er Marie Behrens, som ikke ønsker genvalg. Anette Christensen overvejer genvalg. Carl Aage Jakobsen genopstiller. Freddy Kristensen genopstiller som suppleant

Kom og gør din indflydelse gældende. Uden din medvirken mangler der et tandhjul til at drive foreningshjulet rundt.

Begynderkursus 2024
Foreningen vil igen i 2024 tilbyde et begynderkursus i biavl. Den teoretiske del vil vi gennemføre i Gjern Kultur- og Idrætscenter over fire torsdage i marts/april under kyndig ledelse af instruktørerne Susanne Bengtson, Gert Pedersen Aamand og Per Bengtson.

Den praktiske del vil herefter foregå i skolebigården hver tiende dag, begyndende torsdag den 25. april kl.19. Det endelige program inkl. datoer sættes på hjemmesiden.

Begynderkurset koster kr. 700 inkl. medlemskab af Hammel og Omegns biavlerforening i 2024 og medlemskab af Danmarks biavlerforening fra 1. juli 2024 og året ud. Tilmelding skal ske senest den 3. marts 2024 til: Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 23218994

Foredrag
De seneste mange år har foreningen arrangeret et foredrag om et aktuelt biavls emne. Vi har år efter år samlet 50-70 deltagere fra Øst- og Midtjylland. Bestyrelsen har igen i år besluttet at afholde et foredrag, men pt. er der ikke fundet et emne. Men udvalget arbejder på højtryk for at få lavet en aftale med en foredragsholder med det helt rigtige emne. Hold øje med hjemmesiden og facebook.
Pbv
Poul Fjeldsted

Del dette indlæg

Nyeste indlæg: