Begynderkursus i biavl 2022

25.02.22

Begynderkursus 2022

             

Hammel og Omegns biavlerforening afholder kursus i biavl for begyndere

Den teoretiske del

Den teoretiske del af kurset foregår i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern kl. 19-22  Tirsdag den 8. marts, tirsdag den 15. marts, tirsdag den 23. marts og torsdag den 31. marts og afsluttende tirsdag den 16. august. I pausen serveres der kaffe og franskbrød med forskellige typer honning.

Der undervises i bisamfundets sammensætning, biernes livscyklus, årets gang i bigården, indretning og placering af bigården, biernes sygdomme, honninghøst og honningbehandling, fodring og indvintring  og biavlerens redskaber.

Den praktiske undervisning

Den praktiske del foregår i skolebigården ved Klintholm. Vadstedvej 110, 8450 Hammel, alle dage kl. 19.00. Vi underviser hver tiende dag skiftende mellem mandage og torsdage.

Datoer: 28. april, 9. maj, 19. maj, 30. maj, 9. juni, 20. juni, 30. juni,11. juli, 21. juli, 01. august, 11. august og 22. august.

Der er dog tre praktiske undervisningsgange som falder uden for. Den første er torsdag den 21. april, som er en materiel aften, hvor i får gennemgået, hvordan materiellet klargøres til sæsonen f.eks at smelte voks i rammer.

Den anden er en aften, hvor i lærer, hvordan honningen høstes og klargøres til opbevaring i stor emballage eller på glas. Normalt slynger eller presser vi vokstavlerne med honning medio juni og primo august. Datoerne følge en gang i juni og juli/august.

Til slut følger en særlig plan for indvintring, fodring og syrebehandling

Aftenerne forløber i store træk med et teoretisk oplæg om, hvad der rent praktisk skal gøres under gennemgangen af bifamilierne, og afsluttes med en hyggelig snak om aftenens oplevelser og besvarelse af spørgsmål over en kop kaffe og en honningmad.

Tilmelding og kursusgebyr

Tilmelding til: Poul Fjeldsted, fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 2321 8994, med oplysning om navn, adresse mail og tlf. nr.

Sig til hvis ikke oplysningerne må skrives på en deltagerliste, som sendes til alle deltagere. Der kan optages 15 begyndere på holdet, som optages efter først til mølle princippet

Tilmeldte vil modtage endeligt program med flere oplysninger

Kursusgebyr i alt kr. 600. Kontonummer oplyses ved bekræftelse på tilmeldingen

Med venlig hilsen

Poul Fjeldsted og Kursuslederne Susanne Bengtson, Gert Pedersen Aamand og Per Bengtson

Læs programmet her

Danmarks Biavlerforening har produceret en lille video om Begynderundervisning i Biavl

Del video om begynderkurser på Facebook.

Tilskud til biavlskonferencen

21.01.22

Foreningen giver tilskud til to medlemmer, som deltager i årets biavlskonference.
Send en kopi af betalingen til mig, paul.mikkelsen@mail.dk  hvis der er mere en to som tlimelder sig til konferencen er det først til mølle for at få tilskud.
Danmarks Biavlerforening afholder Biavlskonference i Weekenden 12.-13. marts i Vingsted Centeret. Bestyrelsen i Hammel og Omegns Biavlerforening har besluttet at to medlemmer af foreningen kan få et tilskud på 200 kr uanset deltagelse i en eller to dage. Interesserede kan henvende sig til Paul Mikkelsen

Generalforsamling onsdag den 26. januar

13.01.22

Generalforsamling

Onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.00 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening sin ordinære generalforsamling i Gjern Kultur – og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern.

Dagsorden I henhold til vedtægterne, ser således ud:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år

5. Forslag fra medlemmerne

6. Forslag til budget og kontingent fastsættelse

7. Vedtægtsændringer

8. Valg af formand

9. Valg af bestyrelse og suppleant

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

De gældende vedtægter findes på hjemmesiden hammel-bi.dk under fanen, om foreningen

Punkt 7 vedtægtsændringer: Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen udvides fra 4 til 5 medlemmer samt formanden. Hvis generalforsamlingen vedtager forslaget, vil det betyde, at der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, se nedenfor.

Punkt 8 valg af formand. På valg er Poul Fjeldsted – modtager genvalg

Punkt 9 valg af bestyrelse og suppleant, på valg er: Carsten Madsen – modtager ikke genvalg Marie Behrens – modtager genvalg Freddy Kristensen – modtager genvalg som suppleant.

Punkt 10 valg af revisor, på valg er: Torben Schønau – modtager genvalg

 

Foredrag med Ole Kilpinen 10. februar

12.01.22

Foredrag i Hammel og Omegns Biavlerforening

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19 – 21.30 afholder Hammel og Omegns Biavlerforening foredrag i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern

 

Konsulent, biolog Ole Kilpinen Danmarks Biavlerforening vil fortælle om, hvad der er op og ned i diskussionen om konkurrencen mellem honningbier og de vilde bier.

Og

Hvad kan bierne fortælle os om forurening med pesticider.

Hvis der er aktuelt nyt at sige om Danmarks biavlerforening`s arbejde for biavlen, vil Ole slutte af med det. Endvidere vil der naturligvis være mulighed for at spørge ind til andre emner.

Tilmelding senest torsdag den 3. februar. Tilmelding foretages ved overførsel af 70 kr. pr. person til foreningens konto 5347 0244188 skriv navn. Eller indbetales på MobilePay til 190626 skriv navn.

Alternativ tilmelding kan ske til Poul Fjeldsted mail: fjeldstedpoul@gmail.com eller tlf. 2321899

På bestyrelsens vegne

Poul Fjeldsted

Nyhedsbrev nr.2, december 2021

10.12.2021.

Formanden har hermed skrevet årets sidste nyhedsbrev.

Indhold:

Glædelig jul og godt nytår til foreningens medlemmer

Oxalsyrebehandling, gløgg og æbleskiver

Indkladelse til generalforsamling

Udvikling af HOB

Foredrag med Ole Kilpinen

Begynderkursus 2022

Læs hele nyhedsbrevet her