Hammel og Omegns Biavlerforening kåret til årets Lokalforening i Danmark 2024

Danmarks Biavlerforening afholdte lørdag d. 20.04.2024 sin årlige generalforsamling på Dalum Landbrugsskole.

Omkring 80 delegerede og gæster var i dag mødt frem, heriblandt 2 fra Hammel og Omegns Biavlerforening – nemlig vores formand Gert Pedersen Aamand og den tidligere formand Poul Fjeldsted.

Under punktet “Årets lokalforening” blev Hammel og Omegns BF kåret som årets lokalforening, på grund af deres ihærdige arbejde med uddannelse af biavlere – både nye og erfarne.

I Tidsskrift for Biavl nr. 6 kan du læse et portræt af Hammel og Omegns BF (og når Biavl nr. 6 bliver udgivet i juni 2024, vil der blive indsat et link til dette i dette opslag.)

 

Og så er det måske på sin plads at sige lidt om hvordan bliver man kåret til Årets lokalforening!?

Der skal skrives en indstilling, og på Dansk Biavler Forenings hjemmeside finder man et link til udfyldelse af sådan en indstilling. Her svarer man på enkelte spørgsmål og fortæller hvorfor netop denne forening bør være årets lokalforening.

I år tog vores underviser Susanne initiativ til at skrive denne indstilling, med assistance fra vores formand Gert.

Her er den indstilling de skrev.

Beskriv lokalforeningens indsats for uddannelse af biavlere:

Begynderkurset

HOB gennemfører hvert år kursus for 10-15 begyndere. Det består af 5 teoriaftener, hvor vi tager udgangspunkt i DBF’s materiale samt ca. 15 skolebigårdsaftener sammen med erfarne biavlere hver 10 dag. Herudover materiel aften, slyngning og sygdomsforebyggende behandling.

Vi arbejder bevidst på at få nye medlemmer hjulpet godt ind i vores lokalforening, og på at det skal være et trygt sted at komme og stille spørgsmål.

Vi bruger noget tid, den sidste teoriaften, der ligger i august, på at deltagerne evaluerer forløbet, så vi kan rette indholdet til året efter, hvis der er behov for det.

 

2. og 3. års biavlere

Forårsmødet/genopfriskning

Vi starter sæsonen med en opfølgende workshop for nye biavlere i starten af april med fokus på forårsarbejdet, hvor vi genopfrisker forårets opgaver ‘hvad er det lige vi skal huske at gøre….’

I år er der tilmeldt 22, som er en blanding af de to sidste års begyndere og også nogle af vores erfarne biavlere.

 

I skolebigården i løbet af sæsonen
Vi har forskellige tiltag i skolebigården, til dygtiggørelse af de let viderekomne.

  • dannelse af småfamilier på flere forskellige måder
  • pollenindsamling med forskellige pollenfælder og studie af pollenkilder
  • dronningetilsætning på flere måder, med vejledning af en af vores lokale dronningeavlere

 

Varroa miniforsøg – behovsbaseret varroabekæmpelse

I foråret 2023 dannede HOB en varroa monitorerings gruppe, som ud fra vaskemetoden skal undersøge, hvordan en mere behovsbaseret varroabehandling virker på overlevelse og trivsel i bifamilierne. Hver biavler (og skolebigården) deltager med familier både i den behovsbaserede behandlingsgruppe og i en kontrolgruppe. Kontrolgruppen anvender den simple strategi. Deltagerne vaskede bier fra alle familierne i forsøget en gang om måneden. For bifamilier der tilhørte den behovsbaserede behandlingsgruppe blev resultaterne brugt som beslutningsgrundlag for om der skulle behandles med myresyre i august. I 2023 indgik 40 familier i forsøget.  HOB’s varroa monitorerings gruppe laver en endelig opfølgning på 2023 forsøget ved udvintring i april 2024. Men vi har allerede valgt at forsættet dette som en aktivitet i 2024 for vores mere erfarne biavlere, fordi det giver en hel masse erfaring og et spændende indblik i bifamiliernes tilstand.
Alle medlemmer kan deltage, og gruppen fortæller løbende om deres erfaringer. Det giver nogle rigtig gode faglige diskussioner til vores biaftener. Og selvfølgelig danner det også basis for justeringer i praktikken undervejs.

 

Evt. andre bemærkninger om lokalforeningen:

Hammel & Omegns Biavlerforening (HOB) byder både på et stærkt fagligt og socialt fællesskab, hvor engagement, sammenhold, praktisk arbejde, diskussioner og gode grin er fundamentet.
Den store imødekommenhed og hjælpsomhed fra de erfarne biavlere gør, at nye biavlere trygt kan deltage, spørge om alt og hurtigt føler sig inkluderet i fællesskabet.

Et godt fremmøde til de forskellige aktiviteter holder energien i foreningen oppe, og giver basis for masser af faglig sparring på kryds og tværs af alder og erfaring.

 

Del dette indlæg

Nyeste indlæg: